Libertate, independență, solidaritate sindicală

Arhivele

Federația Sindicatelor din Comunicații a desfășurat Congresul VI

IMG_2233

La 9 februarie 2018, sindicalişti din ramura comunicații, parteneri sociali şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale internaţionale s-au întrunit în cadrul Congresului VI al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM). Congresul este organul suprem de conducere al FSCM şi se convoacă odată la cinci ani.
La lucrările Congresului VI al FSCM au participat delegați din toată țara, sindicaliști din organizațiile sindicale – membre ale FSCM și invitații: Vitalie Tarlev, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, președinți ai centrelor sindicale național ramurale, sindicaliști din Federația Rusă și România.

FSCM la întîlnire cu membrii de sindicat

IMG_2378.jpg1

Joi, 11 ianuarie 2018 aparatul Federației Sindicatelor din Comunicații  s-a întîlnit cu salariații-membri de sindicat din cadrul Societății cu Răspundere Limitată  ”Terra Facillity”, întreprindere care prestează servicii curățenie. Subiectul principal abordat la această întrunire a fost,  îndeplinirea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în perioada anului 2017.
Președintele Federației Sindicatelor din Comunicații,

Instruirea și informarea membrilor de sindicat – unul din obiectivele primordiale ale FSCM

IMG_2248

Recent, Federația Sindicatelor din Comunicații, în comun cu comitetul sindical și administrația Agenției Naționale a Ocupării Forței de Muncă a organizat un seminar de instruire privind modificările dreptului muncii și a protecției sociale.
Activitatea s-a desfășurat în incinta Institutului Muncii, la care au participat salariații ANOFM din mun.Chișinău și din teritoriu.
Seminarul a fost deschis de directorul ANOFM, dna Raisa Dogaru, care a familiarizat publicul cu agenda zilei și i-a îndemnat pe toți participanții să fie cît mai activi.

Biroul Executiv al FSCM s-a convocat în ultima ședință a anului

IMG_2224

Mai multe subiecte au fost discutate în cadrul ședinței Biroului Executiv al FSCM, desfășurată recent în incinta Casei Sindicatelor.
Unul din cele mai importante subiecte de pe agenda ședinței a fost, cu privire la organizarea Congresului VI al FSCM la 9 februarie 2017, precum și examinarea și aprobarea Regulamentului Congresului VI  și a organelor de lucu.

Membrii comitetelor sindicale din Chișinău au fost familiarizați cu modificările și completările la Codul Muncii

IMG_2203.jpg1

La 30 noiembrie 2017, Federația Sindicatelor din Comunicații a organizart un seminar de instruire a membrilor comitetelor sindicale din or.Chișinău. Scopul acestui seminar a fost familiarizarea membrilor comitetelor sindicale cu ultimile completări și modificări la  Codul Muncii al R.Moldova.
Activitatea s-a desfășurat în Casa Sindicatelor,