Libertate, independență, solidaritate sindicală

Arhivele

Membrii Boroului Executiv al FSCM sau întîlnit în ultima ședință din anul 2019

IMG_7165

La 23 decembrie curent, membrii Biroului Executiv în comun cu președinți ai comitetelor sindicale din cadrul FSCM sau întîlnit în ultima ședință din acest an,  pentru a pune  în discuție mai multe subiecte, cu ar fi:
-          cu privire la planul de activitate Biroului Execuitiv al FSCM pentru tr.I al anului 2020,
-          cu privire la convocarea ședinței a III -a în Plen  a Consiliului Federației Sindicatelor din Comunicații,
-          cu privire la Regulamentul Comisiei de femei a  FSCM,

Un nou impuls către o mai bună activitate sindicală

IMG_7117.jpg1

Recent, Federația Sindicatelor din Comunicații a organizat în incinta Institutului Muncii două ateliere de lucru. Unul cu liderii  sindicali din domeniul telecomunicațiilor și  celălalt, cu cei din domeniul comunicațiilor postale.  În ambele cazuri tematica a fost ”Un nou impuls către o mai bună activitate sindicală – instrumente și rezultate”.
Atît președinții comitetelor sindicale din S.A. ”Moldtelecom”, cît și cei din Î.S. ”Poșta Moldovei” au discutat despre

A avut loc prima ședință a comisiei de dialog social ”angajator – salariat” la ÎS ”Poșta Moldovei”

dialog

La 4 decembrie, curent, în cadrul Î.S. ”Poșta Moldovei” a avut loc prima ședință a comisiei de dialog social  ”angajator – salariat”. Componența comisiei cuprinde 5 reprezentanți ai angajatorului: -         Eugenia Cebanenco, vicedirector Î.S. ”Poșta Moldovei”,
-         Nina Potîngă, șef Secția Economică,
-         Svetlana Brighidin, șef Secția Resurse Umane, instruire și evaluare,
-         Lidia Cherdivară, șef Biroul Raporturi juridice contractuale,
-         Alexandru Binzari, șef Biroul Securitatea și Sănătatea în Muncă
și 5 reprezentanți ai salariaților:
-         Elizaveta Iurcu, vicepreședinte al Federației Sindicatelor din Comunicații,
-         Nona Cojocaru, președinte al Comitetului sindical ÎS ”Posta Moldovei” Chișinău,
-         Ana Mutu, președinte al Comitetului sindical CP Cimișlia,
-         Ana Micleușan, președinte al Comitetului sindical SO Strășeni,
-         Ludmila Filatova-Lavric, membru de sindicat CPTP.

Adunare de dare de seamă și alegeri în organizația sindicală din CP Rezina

IMG_7049.jpg1

La 30 octombrie 2019, în organizaţia sindicală din cadrul Centrului de Potă Rezina s-a desfășurat adunarea de dare de seamă și alegeri a organelor de conducere.
Pe ordinea de zi a adunării sindicale au fost puse în discuție mai multe chestiuni:
-     cu privire la activitatea comitetului sindical

Ziua Națională a Înverzirii organizată la ÎS ”Detașamentul de Paza Paramilitară”

20191025_134748

Comitetul sindical în comun cu Administrația Î.S. ”Detașamentul de Pază Paramilitară” au organizat la 26 ocombrie, curent mai multe activități de înverzire, salubrizare și amenajare a spațiilor verzi.
”Organizat, la îndemnul domnului director, am ieșit cu toții pe teritoriul adiacent întreprinderii, unde am curățat terenul și am sădit mai mulți copăcei. Am muncit, cum o facem de fiecare dată în echipă”, a declarat președintele comitetului sindical, Emilia Talmazan.