Libertate, independență, solidaritate sindicală

Arhivele

CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

APEL CĂTRE MEMBRII DE SINDICAT
privind situația tensionată din Republica Moldova
Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), semnatar al prezentului apel,

  • urmărind situația tensionată și precară din Republica Moldova prin prisma evenimentelor sociale și politice din ultima perioadă,
  • subliniind rolul și importanța societății civile în dezvoltarea țării,
  • făcînd referință la prevederile Statutului Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, art. 30, alin. 2, lit. a) privind poziția CNSM asupra problemelor de actualitate sindicală națională și internațională,
  • afirmînd necesitatea respectării statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, considerînd necesar ca acțiunile forțelor politice sa fie realizate conform cadrului legal în vigoare,

Ne adresăm membrilor de sindicat și ne expunem pentru depășirea crizei politice prin respectarea supremației Constituției Republicii Moldova, statului de drept și păcii civice;
Ne dorim să fie respectate drepturile constituționale ale cetățenilor și să nu se admită ciocniri civice în funcție de orientările politice, iar instituțiile statului să funcționeze în regim normal;
Pledăm univoc pentru integritatea statului de drept și consolidării societății democratice în Republica Moldova;
Afirmăm necesitatea asigurării stabilității sociale și politice a Republicii Moldova, continuarea parcursului european, implementarea Acordului UE-RM, continuarea reformelor pentru prosperitatea țării și bunăstării cetățenilor;
Facem apel la calm și ordine publică, dialog constructiv între forțele politice;
Ne adresăm către cetățenii Republicii Moldova să fie solidari și să nu admită dezbinarea țării.
Mai presus decît pacea civică și un stat de drept nu poate fi nimic!

Adoptat la ședința Comitetului Confederal
din 10 iunie 2019

Stimați colegi!

IMG_3490.jpg2

Cu prilejul Zilei Sindicalistului, marcată în fiecare an la 7 iunie, în numele membrilor Biroului Executiv al Federației Sindica­telor din Comunicații, Vă adresez sincere felicitări tuturor membrilor de sindicat, liderilor și activiștilor sindicali, dorindu-vă multă sănătate, realizări profesionale în condiții favorabile de muncă, salarii decente și garantate.
Vă îndemn să ne unim forțele, să promovăm și în continuare valorile sindicale pentru a obține în comun, respectarea legislației muncii întru apărarea drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale salariaților din ramura comunicații.

Cu deosebit respect,
președinte, Ion Pîrgaru

Organizația sindicală din Basarabeasca SA ”Moldtelecom” și-a ales președintele

IMG_5649

Astăzi, 4 iunie 2019, organizaţia sindicală din Basarabeasca S.A. „Moldtelecom”  și-a ales noul preşedinte al comitetului sndical.
Pe ordinea de zi a adunării sindicale au fost puse în discuție două chestiuni:

Prima promoție a Centrului de Instruire și Perfectare Profesională – Zona Nord a Î.S. ”Poșta Moldovei”

IMG_5614

Primii 16 operatori ai Î.S.”Poșta Moldovei” din Zona de Nord a Republicii au absolvit sîmbătă, 18 mai, cursul de instruire la Centrul de Perfectare Profesională.
Participanţii şi-au aprofundat cunoştinţele în domeniul prestării serviciilor postale calitative, care pe viitor vor fi aplicate în activitatea de zi cu zi în oficiile poștale din Î.S.”Poșta Moldovei”, astfel contribuind la o activitate mai eficientă a acestora.

Stimati colegi!

17Mai_v4

La 17 mai, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale. Cu această ocazie este reiterată importanța globală a posibilităților tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor, conștientizarea beneficiilor pe care tehnologiile le pot aduce societății, economiei, medicinei și altor domenii.
În calitate de președinte al Federației Sindicatelor din Comunicații îmi face o deosebită plăcere să vă felicit cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale, sărbătoarea profesională a lucrătorilor din domeniul  telecomunicaţii, să vă urez mult succes în realizarea obiectivelor pe care vi le-aţi propus – de a dezvolta sectorul tehnologiilor informaţionale într-o adevărată industrie, ce ar putea transforma ţara noastră în una competitivă pe pieţele internaţionale.
Îmi exprim gratitudinea pentru munca ce o depuneți cu multă dedicație și vă îndemn să continuați cu același zel spre binele şi bunăstarea cetățenilor noștri.
Vă doresc multă putere de muncă, cutezanţă şi perseverenţă în tot ce faceţi.
Multă sănătate şi bunăstare în familiile Dvs!

Cu deosebit respect,
Ion Pîrgaru, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații