Libertate, independență, solidaritate sindicală

Monthly Archives: ianuarie 2012

Felicitări cu prilejul zilei de naştere

5 aprilie
Ghilaș Sergiu, SA ”Moldtelecom”,
Tvic Pavel, Soroca SA ”Moldtelecom”

10 aprilie
Duca Maria, Centrul de Poștă Șoldănești

12 aprilie
Prajina Vadim, Soroca SA ”Moldtelecom”

15 aprilie
Gavrilova Natalia, Centrul de Poștă Anenii Noi

17 aprilie
Cărnat Maria, Centrul de Poștă Ungheni

19 aprilie
Narolschi Vergil, ÎS ”Radiocomunicații”

20 aprilie
Laiu Natalia, Centrul de Poștă Ocnița

25 aprilie
Croitoru Lilia, Centrul de Poștă Anenii Noi,
Hăbăsescu Aliona, Centrul de Poștă Râșcani

Felicitări cu prilejul jubileului

1 aprilie
Fartaul Sergiu, SA ”Moldtelecom”,
Zandiuc Zinaida, Centrul de Poștă Ocnița,
Ursu Iurie, CTIF,
Popovici Ghenadie, CTIF

2 aprilie
Popovici-Macarie Marina, SA ”Moldtelecom”,
Verdes Boris, SA ”Moldtelecom”

3 aprilie
Țurcan Irina, SA ”Moldtelecom”,
Covalschi Andrei, SA ”Moldtelecom”

4 aprilie
Blanaru Lidia, SA ”Moldtelecom”,
Balan Anatolie, SA ”Moldtelecom”,
Capcanari Elena, Centrul de Poștă Criuleni,

5 aprilie
Udrea Mariana, SA ”Moldtelecom”,

6 aprilie
Covalschi Ludmila, SA ”Moldtelecom”,

7 aprilie
Gaitur Alexandru, SA ”Moldtelecom”,
Gheorghiță Galina, Centrul de Poștă Hîncești,
Cegodari Ion, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”

8 aprilie
Cernat Petru, Căușeni SA ”Moldtelecom”,
Turcanu Ioana, Centrul de Poștă Cahul,,
Ajder Vera, Centrul de Poștă Cahul,
Cebotari Mihail, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”

9 aprilie
Pasnic Sergiu, Căușeni SA ”Moldtelecom”,
Mereacre Maria, CP Strățeni,
Burueană Raisa, Centrul de Poștă Călărași,
Ștefanco Ion, Centrul de Poștă Hîncești,
Nenișa Lidia, Centrul de Poștă Rîșcani

10 aprilie
Laur Feodora, SA ”Moldtelecom”,
Balova E., Centrul de Poștă Ceadîr-Lunga,
Postica Dmitri, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”,
Zorila Nicolae, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”

11 aprilie
Roșca Raisa, Centrul de Poștă Criuleni,
Colesnic Constantin, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”

12 aprilie
Zosim Eugeniu, SA ”Moldtelecom”,
Adam Tatiana, SA ”Moldtelecom”,
Moisei Nina, CP Strășeni,
Chitaigorod Maria, CP Ialoveni,
Pîrgaru Raisa, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”

13 aprilie
Dărănuță Eugenia, Centrul de Poștă Căușeni,
Cealenco Anatolie, CTIF

14 aprilie
Covaliov Aliona, Centrul de Poștă Căușeni,
Donici Maria, Centrul de Poștă Ștefan Vodă,
Cernogor Alla, Centrul de Poștă Taraclia,

15 aprilie
Iovu Ludmila, SA ”Moldtelecom”,
Vendereu Iurie, SA ”Moldtelecom”,
Gheata Raisa, SA ”Moldtelecom”,
Railean Natalia, Centrul de Poștă Soroca,
Pojar Alexandru, CTIF,
Gamarț Fiodor, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”

17 aprilie
Girbu Vasile, SA ”Moldtelecom”,
Andreeva Larisa, Centrul de Poștă Cahul,
Guțu Lucia, ANOFM

18 aprilie
Luca Ana, Centrul de Poștă Cahul,

19 aprilie
Ursu Ion, Hîncești SA ”Moldtelecom”,
Ochișor Elizaveta, Centrul de Poștă Hîncești,
Munteanu Alexandra, Centrul de Poștă Hîncești

20 aprilie
Acris Vera, Centrul de Poștă Cahul

21 aprilie
Popa Lilian, Hîncești SA ”Moldtelecom”,
Druc Ludmila, ÎS ”Poșta Moldovei”

22 aprilie
Bivol Vera , Centrul de Poștă Ialoveni,
Moscalenco Victoria, Centrul de Poștă Rezina,

23 aprilie
Visniovaia Tatiana, Soroca SA ”Moldtelecom”,
Vostricova Elena, Centrul de Poștă Orhei,

24 aprilie
Chincul Rodica, Căușeni SA ”Moldtelecom”,
Coroi Aliona, ÎS ”Poșta Moldovei”,
25 aprilie
Abramciuc Olga, Bălți SA ”Moldtelecom”,
Apostol Valeriu, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”

26 aprilie
Iacicurinschi Victoria, Centrul de Poștă Soroca,
Nastas Vasile, CTIF,
Stepanov Grigore, ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”,
Șalari Irina, ANOFM

28 aprilie
Sentova Ruslana, SA ”Moldtelecom”,
Pectovici D., Centrul de Poștă Ceadîr-Lunga

29 aprilie
Rusu Ana, SA ”Moldtelecom”,
Calcev Adriana, Centrul de Poștă Cahul,
Cebotari Galina, Centrul de Poștă Rezina,
Ganea Marcela, ANOFM

30 aprilie
Golub Elena, SA ”Moldtelecom”,
Bogza Daria, SA ”Moldtelecom”,
Rotari Rodica, Telenesti SA Moldtelecom”,
Furdui Aliona, Centrul dePosta Ocnita

E important să cunoaşteţi…

La întîlnirile cu salariaţii S.A. „Moldtelecom” în teritoriu, se simte lipsa de informaţie despre Contractul colectiv de muncă, condiţiile de salarizare şi motivare a salariaţilor. Vă informăm cu toată responsabilitatea, că Contractul colectiv de muncă a S.A. „Moldtelecom” pentru perioada a 2009 -2012 este în vigoare şi toate prevederile CCM se îndeplinesc.
1. Majorarea salariilor angajaţilor S.A. „Moldtelecom” până la nivelul competitiv
În scopul motivării salariaţilor în dependenţă de rezultatele obţinute precum şi a contribuţiei personală la obţinerea acestor rezultate în anul 2010 Departamentul Resurse Umane S.A.„Moldtelecom” a iniţiat implementarea sistemului de management al performanţelor, bazat pe evaluarea competenţelor şi obiectivelor a angajaţilor. Majorarea categoriei de salarizare sau stabilirea suplimentelor (în continuare promovare) angajaţilor S.A. „Moldtelecom” în anul 2011 sa efectuat în baza demersurilor parvenite de la şefii subdiviziunilor şi examinate de către directorii filialelor, directorii departamentelor de resort şi Departamentul Resurse Umane. Examinarea demersurilor de promovare s-a efectuat în baza rezultatelor evaluării performanţei individuale a angajatului propus spre promovare şi în conformitate cu studiul de salarizare şi beneficii în care participă S.A. „Moldtelecom” împreună cu altele companii din ramura telecomunicaţiilor şi IT.
Întru asigurarea competitivităţii în procesele de remunerare a personalului, începând din anul 2012 promovarea angajaţilor se va efectua în mod planificat, o dată în 6 luni, în cadrul sistemului de management al performanţelor S.A. „Moldtelecom”. În acest scop administraţia
S.A. „Moldtelecom” a prevăzut sursele în fondul de salarizare în mărimea care va permite promovarea fiecărui angajat care va avea rezultatele evaluării performanţei peste nivelul standard. Aceste surse au fost aprobate în Planul de afaceri pentru anul 2012 de către Consiliul Societăţii.
2. Respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă
2.a. Acordarea împrumuturilor fără dobândă în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trai
Contractul colectiv de muncă a S.A. „Moldtelecom” prevede acordarea împrumuturilor fără dobândă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai salariaţilor care activează la posturile de muncă cu înalt grad de complexitate şi importanţă majoră pentru întreprindere în limita mijloacelor aprobate de către Consiliul Societăţii.
Totodată, în cadrul procesului de dezvoltare a sistemului de beneficii, Administraţia S.A.„Moldtelecom” a negociat cu băncile comerciale condiţii facilitare de acordare a creditelor pentru angajaţii întreprinderii. În urma acestor negocieri au fost selectate 2 instituţii bancare şi 1 companie de leasing care vor acorda credite ipotecare şi de consum la condiţii exclusive pentru angajaţii S.A. „Moldtelecom”. Acest beneficiu va fi disponibil de la începutul anului 2012 pentru toţi angajaţi companiei.
2.b. Restabilirea şi majorarea nivelului de ajutor material în unele cazuri.
3. Motivarea părinţilor care au la întreţinere copii minori.
Ţinem să menţionăm ca administraţia S.A. „Moldtelecom” respectă toate angajamentele luate faţă de salariaţi.
Ajutorului material în cazurile naşterii copilului, pentru îngrijirea copilului până la vârstă de 1,5 ani şi pentru copii de vârsta şcolară şi preşcolară se acordă în strictă conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca al S.A. „Moldtelecom” pentru anii 2009-2012, care a fost negociat, încheiat şi modificat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. În anul 2012 Administraţia S.A.„Moldtelecom” şi Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii vor începe negocieri cu privire la un nou Contract colectiv de muncă, care va actualiza cerinţele angajaţilor reieşind din posibilităţile financiare ale întreprinderii.
2.c.i. Achitarea primei pentru rezultatele activităţii întreprinderii
Conform ordinului nr.1415 din 19 decembrie 2011 cu privire la premierea angajaţilor S.A. „Moldtelecom” pentru rezultatele obţinute pe 11 luni ale anului 2011, angajaţii care au contribuit la obţinerea rezultatelor eficiente ale activităţii întreprinderii în perioada vizată, vor fi premiaţi la sfârşitul lunii decembrie 2011.
2.c.ii. Achitarea primei pentru implementarea serviciilor noi
În anul 2011 prime pentru implementarea serviciilor noi au fost stabilite în urma examinării demersurilor parvenite de la şefii subdiviziunilor examinate de către directorul filialei, directorul departamentului de resort şi departamentul resurse umane.
Pentru anul 2012 se planifică înlocuirea primei pentru implementarea serviciilor noi cu prima pentru proiecte, care va permite alocarea mijloacelor pentru dezvoltarea proiectului şi numirea persoanelor implicate în proiect la etapa elaborării proiectului.
Pentru consultaţii şi soluţionarea problemelor membrilor de sindicat vă adresaţi la Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii: preşedinte, Ion Pîrgaru, tel. 23-76-31, 266-511; preşedinte CS, S.A. „Moldtelecom” Lidia Gaitu, tel. 570-233; preşedinte CS, CORE Ana Golban, tel. 22-06-46; preşedinte CS, CRC Goriţa Sergiu, tel- 22-10-51.