Libertate, independență, solidaritate sindicală

Arhive zilnice

Adunare de dare de seamă și alegeri în organizația sindicală din SA ”Moldtelecom” Orhei

IMG_1392.jpg 2

La 19 septembrie 2017 a avut loc adunarea de dare de seamă și alegeri a organelor de conducere în organizația sindicală din SA ”Moldtelecom” Orhei. La adunare au fost prezenți peste 63% din numărul total al membrilor de sindicat. Activitatea comitetului sindical pe perioada de raportare a fost apreciată cu calificativul ”satisfăcător”.