Libertate, independență, solidaritate sindicală

Arhive zilnice

Totalurile de activitate a Comitetului sindical CP Rîșcani

IMG_1708

La 29 septembrie 2017, a avut loc adunarea de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical al Centrului de Poștă Rîșcani pentru perioada 2013-2017. Raportul cu privire la activitatea Comitetului sindical a fost prezentat de către preşedintele acestuia, Maria Chistol. Dumneaei a menționat, că un rol important al organizației sindicale primare este consolidarea colectivului, apărarea drepturilor și intereselor angajaților, crearea condițiilor de muncă și securitate pentru sănătatea colaboratorilor,