Libertate, independență, solidaritate sindicală

Monthly Archives: martie 2018

Adunare de dare de seamă și alegeri în organizația sindicală a Î.S. ”Radiocomunicații”

IMG_2750.jpg1

În cadrul organizației sindicale a Î.S. ”Radiocomunicații” la 29 martie, curent a avut loc adunarea de dare de seamă și alegeri a organelor de conducere. Conform ordinii de zi, președintele comitetului sindical – Maria Rotari a prezentat raportul privind activitatea comitetului sindical pe perioada anilor 20013-2018.  Pe parcursul activității, comitetul sindical a examinat și soluționat mai multe probleme ce țin de condițiile la locul de muncă a salariaților. 

Conferința de dare de seamă și alegeri a comitetului sindical S.A.”Moldtelecom”

IMG_2823.jpg1

La 29 martie 2018, comitetul sindical al S.A. ”Moldtelecom” a desfășurat  conferința de dare de seamă și alegeri. Raportul cu privire la activitatea Comitetului sindical pentru perioada  2013-2018 a fost prezentat de către preşedintele acestuia, Sergiu Gorița.  Dumnealui a menționat, că obiectivele prioritare ce au stat la baza activității comitetului sindical în perioada mandatului au fost, apărarea drepturilor și intereselor salariaților – membri de sindicat, consolidarea colectivului de muncă, securitatea și sănătatea la locul de muncă și nu în ultimul rind un dialog social constructiv.

Concert festiv consacrat Zilei Internaționale a Femeii

IMG_2683

Este o zi când femeile sunt recunoscute pentru realizările lor, neţinând cont de diviziuni naţionale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Este o ocazie când trebuie să ne amintim de eforturile şi realizările din trecut şi, cel mai important, să privim în perspectivă la potenţialul neexploatat al femeilor şi la oportunităţile ce le astepată pe femeile viitoarelor generaţii.

Biroul Executiv al FSCM s-a convocat în prima ședință de după Congres

IMG_2660.jpg1

La 2 martie 2018, Biroul Executiv al Federației Sindicatelor din Comunicații s-a convocat în prima ședință de după Congres. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe chestiuni, cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, executarea bugetului de cheltuieli privind desfășurarea Congresului VI al FSCM și altele.