Libertate, independență, solidaritate sindicală

Arhive zilnice

Privitor la modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022

descărcare

Urmare a adoptării Legii nr. 243 din 28.07.2022, Codul muncii a suportat peste 30 de modificări și completări.
Cu regret, la elaborarea proiectului acestei legi nu s-a ținut cont de practica elaborării și înaintării propunerilor de amendare a Codului muncii prin intermediul grupului de lucru tripartit creat sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale din reprezentanți ai partenerilor sociali (Guvern, Sindicate, Patronate), care are menirea examinării și înaintării unor asemenea propuneri, dacă reprezentanții partenerilor sociali au convenit.
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative a fost înaintat, cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 146 din 20.04.2022), de un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul de lege cuprindea mai multe prevederi care afectau semnificativ drepturile și interesele de muncă ale salariaților.
Un aspect important care necesită a fi menționat este faptul că, la insistența sindicatelor,