Libertate, independență, solidaritate sindicală

POLIŢA DE ASIGUIRARE JURIDICĂ

GARANŢII ASIGURATE DE SINDICATUL DIN COMUNICAŢII

Adoptat

prin Hotărîrea Consiliului

Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii

nr.4 din 9 septembrie 2004

Regulamentul

cu privire la crearea şi utilizarea Fondului de asigurare juridică

a membrilor de sindicat

1. Fondul de asigurare juridică a membrilor de sindicat se crează din contul bugetului Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii, cu participarea, după necesitate, a organizaţiilor sindicale membre, în scopul organizării ajutorului juridic a membrilor de sindicat în vederea restabilirii în drepturi a membrilor de sindicat în cazul încălcării acestora de către angajator, inclusiv în vederea reparării de către angajator a prejudiciului material şi a celui moral cauzat salariatului în timpul exercitării obligaţiunilor sale de muncă.

2. Fondul de asigurare juridică este creat de către Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii şi este utilizat în scopurile prevăzute de prezentul Regulament.

3. Mijloacele Fondului de asigurare juridică se utilizează în următoarele scopuri:

a) acoperirea cheltuielilor suplimentare suportate de către persoanele special împuternicite de către Biroul Executiv al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii (consilierul juridic sau inspectorul tehnic) la reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat în instanţele de judiciare, alte instanţe de drept, publice centrale şi locale;

b) acoperirea cheltuielilor legate de acordarea ajutoarelor materiale membrilor de sindicat pentru a se deplasa în instanţele de judecată, de a perfecta, multiplica actele cerute de instanţa de judecată.

4. Membrii de sindicat asiguraţi vor beneficia de ajutor juridic, inclusiv în instanţa de judecată, în cazul în care se va atesta:

- încălcarea de către angajator a modului stabilit de lege de încheiere, modificare, suspendare şi desfacere a contractului individual de muncă;

- nerespectarea condiţiilor de muncă prevăzute de standardele de stat privind organizarea, protecţia şi igiena muncii, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective;

- neachitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea, cu complexitatea, calitatea şi cantitatea lucrului efectuat de către salariat;

- încălcarea drepturilor la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea timpului de muncă stabilit pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale de odihnă;

- impunerea salariaţilor de a lucra suplimentar fără consimţămîntul acestora în afara cazurilor prevăzute de legislaţia muncii;

- neachitarea în modul stabilit de legislaţie a muncii prestate în orele de noapte, supraprogram în zilele de odihnă şi de sărbătoare nelucrătoare, condiţii nocive;

- impunerea salariaţilor de a îndeplini, fără consimţămîntul acestora, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) sau obligaţiile de muncă ale unor salariaţi temporar absenţi;

- reţineri nelegitime din salariu;

- alte cazuri de încălcare de către angajator a dispoziţiilor actelor normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în executarea obligaţiunilor de muncă.

5. Membrii de sindicat vor beneficia de protecţie juridică la demersul comitetului sindical al întreprinderii s-au prin adresarea directă a acestora la Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii cu prezentarea certificatului de asigurare juridică.

6. Modelul formularului certificatului de asigurare juridică este elaborat de către FSCM şi se perfectează de către comitetul sindical al întreprinderii pentru fiecare salariat, aflat la evidenţa comitetului sindical în calitate de membru de sindicat.

7. Certificatului de asigurare juridică i se atribuie un număr de ordine, care va coincide cu numărul de ordine al carnetului de membru de sindicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>