Libertate, independență, solidaritate sindicală

Prevederile convenţiei colective la nivelul ramurii comunicaţiilor

D-na Lilia, angajată a S.A. ,,Moldtelecom”

,, Asupra căror salariaţi şi angajatori se răsfrîng prevederile convenţiei colective la nivelul ramurii comunicaţiilor pentru anii 2013-2016 ?”

Rs.: În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) şi alin. (6) din Codul muncii al RM ,, sub incidenţa convenţiei colective cad salariaţii şi angajatorii care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie convenţia colectivă în numele lor, autorităţile publice în limitele angajamentelor asumate, precum şi salariaţii şi angajatorii care au aderat la convenţie după încheierea acesteia. Sub incidenţa convenţiei colective cad toţi angajatorii membri ai patronatului care au încheiat convenţia. Încetarea calităţii de membru al patronatului nu eliberează angajatorul de obligaţia respectării prevederilor convenţiei încheiate în perioada aflării sale, ca membru, în patronat. Angajatorul care a aderat la patronat în perioada acţiunii convenţiei colective este obligat să îndeplinească prevederile convenţiei în cauză”.