Libertate, independență, solidaritate sindicală

Concedierea salariaţilor doar cu acordul Comitetului Sindical?

D-l Sergiu, angajat a Î.S. ,,CRIS Registru”

,,În ce cazuri concedierea salariaţilor membri de sindicat poate avea loc doar cu acordul Comitetului Sindical ?”

Rs.: Este necesar acordul preliminar scris al organului (organizatorului) sindical din unitate la concedierea salariaţilor membri de sindicat în următoarele cazuri:

- reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate (art. 86 alin. (1) lit c) din Codul muncii al RM;

- constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical (art. 86 alin. (1) lit d) din Codul muncii al RM;

- constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărîre a comisiei de atestare (art. 86 alin. (1) lit d) din Codul muncii al RM;

-încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare (art. 86 alin. (1) lit g) din Codul muncii al RM;

-absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă (art. 86 alin. (1) lit h) din Codul muncii al RM);

 În celelalte cazuri, concedierea salariaţilor membri de sindicat se admite cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate.