Libertate, independență, solidaritate sindicală

Un nou comitet sindical la Î.C.S. “Ericsson Telecommunications” SRL

Organizația sindicală Î.C.S. “Ericsson Telecommunications” SRL și-a ales noul comitet sindical. La inițiativa membrilor de sindicat, a fost convocată conferința sindicală și aprobată următoarea ordine de zi:

-         Cu privire la suplinirea comitetului sindical al Î.C.S. “Ericsson Telecommunications” SRL cu un nou membru;

-         Cu privire la alegerea președintelui comitetului sindical al Î.C.S. “Ericsson Telecommunications” SRL.

La propunerea delegaților prezenți la conferință, în calitate de președinte al conferinței a fost ales dl Ion Pîrgaru, președintele FSCM, iar secretar al conferinței dl Gârlacu Adrian.

Cu majoritatea voturilor, în calitate de membru al comitetului sindical a fost ales dl Raievschi Iurie, iar în funcția de președinte al comitetului sindical  al Î.C.S. “Ericsson Telecommunications” SRL, dl Ursachi Alexandru.

Prezenți la ședință, Ion Pîrgaru, președintele FSCM, și Adrian Lungu, Consilier Juridic în cadrul FSCM, au acordat ajutorul necesar comitetului sindical în organizarea activității date și au răspuns la toate întrebările înaintate de membrii de sindicat.