Libertate, independență, solidaritate sindicală

Adunare de dare de seamă în organizația sindicală a Companiei Publice ”Gagauzia Radio Televizionu”

IMG_1794

Recent, comitetul sindical al Companiei Publice ”Gagauzia Radio Televizionu” a desfășurat adunarea de dare de seamă pentru perioada 2017. La adunare au fost prezenți peste 70% din numărul total al membrilor de sindicat.
Raportul a fost prezentat de către președintele comitetului sindical, Valentina Koroleak. Dumneaei a menționat, că obiectivul principal al comitetului sindical în perioada de raportare, a fost motivarea apartenenței la sindicat  și consolidarea membrilor acestora. A reflectat în detalii activitățile desfășurate în cadrul întreprinderii, precum  și cele la nivel de federație. Doamna președintă a mulțumit Federației Sindicatelor din Comunicații pentru conlucrarea fructuoasă în promovarea și susținerea membrilor de sindicat , precum și a copiilor acestora.
Prezent la adunare, președintele FSCM a informat membrii de sindicat despre activitatea federației în comun cu comitetele sindicale și obiectivele primordiale trasate pentru viitor.
Treptat adunarea sindicală s-a transformat într-a masă rotundă, unde fiecare din membrii de sindicat au avut posibilitatea să-și expună părerea vis-a-vis de de activitatea sindicală și  de problemele cu care se confruntă în activitatea de bază. Au fost abordate  întrebări ce țin de, modificarea contractului individual de muncă, evidența timpului de muncă, condițiile de muncă și  salarizarea muncii.
Specialiștii FSCM prezenți la activitate au  răspuns la majoritatea întrebărilor înaintate de membrii de sindicat, cele cu un specific aparte urmează să fie examinate.IMG_1796