Libertate, independență, solidaritate sindicală

Membrii Consiliului Federației Sindicatelor din Comunicații s-au întrunit în ședință

IMG_2023.jpg1

La 17 noiembrie, curent și-a desfășurat lucrările Ședinței VI în Plen a Consiliului Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM).
În cadrul ședinței, președintele FSCM, Ion Pîrgaru a  prezentat raportul activității pentru anul 2017 și a menționat un șir de aspecte care urmează să fie implementate în următoarea perioadă.
Liderul sindical a atras atenția la tematici ce țin de protecția juridică a salariaților, parteneriatul social, securitatea și sănătatea în muncă, instruirea activului sindical, motivarea apartenenței la sindicat, promovarea modului sănătos de viață, precum și la alte subiecte organizatorice.
Pe parcursul anului curent, în adresa Federației au parvenit peste 45 de petiții în scris și aproximativ 500 de apeluri telefonice, în care au fost abordate probleme ce vizează reglementarea relațiilor de muncă. Drept răspuns, FSCM a expediat circa 50 de notificări către administrația mai multor întreprinderi, precum și autorităților publice centrale și locale. Domnul președinte a menționat, că permanent se acordă asistenţă juridică comitetelor sindicale privitor la modificările cadrului normativ.
Domnul Pîrgaru a îndemnat organizațiile sindicale primare să fie mai active, pentru a contribui cât mai eficient la soluționarea problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat la locul de muncă și promovarea dialogului social ca un instrument în acest sens.
Totodată, pentru promovarea activităților sindicale în colectivele de muncă organizate de FSCM, au fost menționate cele mai active comitete sindicale cu diploma de merit.
În cadrul ședinței, liderii sindicali au aprobat un șir de chestiuni ce țin de modificarea componenței nominale a Consiliului FSCM  și au decis asupra convocării, la 9 februarie 2018, a Congresului VI al FSCM.
După încheierea lucrărilor ședinței, membrii Consiliului FSCM au avut  o întîlnire cu colegii din Română, jud.Suceava  conduși de  liderul sindical al Poștei, Carmen Baciu și Aleador Nichifor, lider al Sindicatelor din Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii  ”Bogdan Vodă”,  manager al proiectului  cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ,,O șansă pentru viitor”.
Domnul Nichifor s-a împărtășit cu bunele practici acumulate în urma implementării proiectului European ”O șansă pentru viitor”. Dumnealui a informat liderii sindicali din cadrul Federației despre metodele și tenicile de atragere a surselor financiare europene prin intermediul  diverselor proiecte.
FSCM și colegii din sindicatele Poștei și a Telecomunicațiilor din jud.Suceava,  au convenit asupra încheierii unui contract de colaborare pentru anii 2018-2020.IMG_2003.jpg2IMG_2031.jpg3