Libertate, independență, solidaritate sindicală

Adunare de dare de seamă și alegeri în organizația sindicală din Centrul de Poștă Călărași

IMG_2182.jpg1

La 29 noiembrie 2017, în organizația sindicală  din Centrul de Poștă Călărași s-a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri a organelor sindicale. Pe ordinea de zi au fost examinate următoarele chestiuni:
- cu privire la activitatea comitetului sindical al CP Călărași în perioada anilor 2012-2017;
- cu privire la alegerea membrilor comitetului sindical; - cu privire la alegerea preşedintelui comitetului sindical;
- cu privire la alegerea membrilor comisiei de cenzori.
Raportul cu privire la activitatea Comitetului sindical a fost prezentat de către preşedintele acestuia, Viorica Olari. Dumneaei a menționat, că obiectivul principal al comitetului sindical în perioada mandatului, a fost motivarea apartenenței la sindicat  și consolidarea membrilor acestora.
Conferinţa sindicală a ales componenţa noului comitet sindical în număr de 5 membri, iar în funcția de președinte al comitetului sindical, a fost realeasă cu vot unanim, Viorica Olari.
Prezent la conferinţa sindicală, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, Ion Pîrgaru a răspuns la întrebările delegaților și a urat noului comitet sindical succese în activitate și realizări cît mai multe întru satisfacerea necesităților membrilor de sindicat.IMG_2182.jpg1 IMG_2180.jpg1