Libertate, independență, solidaritate sindicală

Membrii comitetelor sindicale din Chișinău au fost familiarizați cu modificările și completările la Codul Muncii

IMG_2203.jpg1

La 30 noiembrie 2017, Federația Sindicatelor din Comunicații a organizart un seminar de instruire a membrilor comitetelor sindicale din or.Chișinău. Scopul acestui seminar a fost familiarizarea membrilor comitetelor sindicale cu ultimile completări și modificări la  Codul Muncii al R.Moldova.
Activitatea s-a desfășurat în Casa Sindicatelor, unde au participat membri ai comitetelor sindicale din, ÎS ”Combinatul Poligrafic”, ÎS ”Radiocomunicații”, ÎS ”CNFR”, ANOFM, CNAM, ANRCETI, ”Ericsson Telecommunications” SRL și ÎM ”Moldcell” SA.
La deschidera seminarului,  președintele FSCM, Ion Pîrgaru a menționat, că obiectivul  prioritar în activitatea Federației este și va rămîne instruirea și informarea membrilor de sindicat. Totodată, IMG_2197.jpg1ne străduim să discutăm în cadrul seminarelor subiectele cele mai  necesare participanților, ca ulterior practicile să fie împlimetate în activitatea acestora.
În calitate de formator Adrian Lungu, consilier juridic al FSCM, expert în dreptul muncii a familiarizat participanții cu toate modificările și completările Codului Muncii, aprobate prin Legea nr.157/2017 şi Legea nr. 188/2017. A explicat articolele modificate detaliat, aducînd și exemple practice.
Participanții la seminar s-au arătat foarte interesați de subiectul discutat și au înaintat diverse întrebări cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi.