Libertate, independență, solidaritate sindicală

Instruirea și informarea membrilor de sindicat – unul din obiectivele primordiale ale FSCM

IMG_2248

Recent, Federația Sindicatelor din Comunicații, în comun cu comitetul sindical și administrația Agenției Naționale a Ocupării Forței de Muncă a organizat un seminar de instruire privind modificările dreptului muncii și a protecției sociale.
Activitatea s-a desfășurat în incinta Institutului Muncii, la care au participat salariații ANOFM din mun.Chișinău și din teritoriu.
Seminarul a fost deschis de directorul ANOFM, dna Raisa Dogaru, care a familiarizat publicul cu agenda zilei și i-a îndemnat pe toți participanții să fie cît mai activi. Tot în cadrul deschderii, președintele FSCM, dl Ion Pîrgaru a prezentat o informație succintă despre activitatea Federației, scopul și obiectivele de bază a acesteia. Dumnealui a menționat, că unul din obiectivele primordiale în activitatea FSCM este instruirea și informarea membrilor de sindicat.  În cadrul seminarelor, ne străduim să abordăm  tematicile cele mai  necesare participanților, ca ulterior practicile să fie împlimetate în activitatea acestora.
În prima jumătate a zilei a fost abordată tema ”Modificări și completări la Codul Muncii”. În calitate de formator Adrian Lungu, consilier juridic al FSCM, a adus la cunoștința celor prezenți toate modificările și completările Codului muncii, aprobate prin Legea nr.157/2017 şi Legea nr.188/2017. A explicat articolele modificate prin exemple practice.
În a doua jumătate a zilei, calitatea de formator a fost preluată de dna Liuba Rotaru, preşedinte al Comisiei de Femei a CNSM, director al Casei Sociale de Asigurări Teritoriale Centru. Dumneaei a informat participanții despre unele aspecte ale Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 și unele modificări la Legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații sociale. Totodată, aceasta s-a referit la concediul paternal și condițiile de acordare a indemnizației respective.
Participanții la seminar au abordat și subiectul privind reforma sistemului de pensie în Republica Moldova. Doamna Rotaru, a comunicat despre noua formulă de calcul a pensiilor, unificarea treptată a vârstei de pensionare, stagiul de cotizare pentru bărbați și femei și beneficiile acestei reforme.