Libertate, independență, solidaritate sindicală

FSCM la întîlnire cu membrii de sindicat

IMG_2378.jpg1

Joi, 11 ianuarie 2018 aparatul Federației Sindicatelor din Comunicații  s-a întîlnit cu salariații-membri de sindicat din cadrul Societății cu Răspundere Limitată  ”Terra Facillity”, întreprindere care prestează servicii curățenie. Subiectul principal abordat la această întrunire a fost,  îndeplinirea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în perioada anului 2017.
Președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, dl Ion Pîrgaru a informat membriii de sindicat despre activitatea FSCM în comun cu comitetul sindical al SRL ”Terra Facillity” în acest sens, menționînd că obiectivul de bază este și va rămîne protejarea drepturilor și intereselor social-economice și de muncă a membrilor de sindicat, precum și motivarea apartenenței la sindicat.
La rîndul lor, membrii de sindicat au înaintat mai multe probleme cu care se confruntă la locul de muncă cum ar fi, salarizarea și normarea muncii, reglamentarea timpului de muncă, acordarea concediilor anule de odihnă și altele.
Domnul președinte a promis, că FSCM va examina și analiza toate revendicările înaintate de membrii de sindicat și va propune administrației SRL ”Terra Facillity” să găsească soluții pentru rezolvarea acestora  în avantajul salariaților, cu respectarea prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova.

IMG_2375.jpg1