Libertate, independență, solidaritate sindicală

Doi lideri sindicali din cadrul FSCM au absolvit Școala Sindicală din Moldova

IMG_3423

În perioada 23-25 mai, la Institutul Muncii s-a desfășurat a III-a sesiune în cadrul Școlii Sindicale din Moldova. Participanții Federației Sindcatelor din Comunicații au fost Monica Dovbenco, președintele comitetului sindical al Centrului de Poștă Edineț și Tatiana Hioară, președintele comitetului sindical al Centrului de Poștă Cahul. Pe întrega perioadă de desfășurare a Școlii Sindicale din Moldova Ediția -2018 cursanții, au fost instruiți de un grup de formatori sindicali în domenii ce vizează securitatea și sănătatea în muncă, organizarea activității comitetului pentru securitate și sănătate în muncă și a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, abecedarul financiar-contabil al întreprinzătorului, analiza rapoartelor financiare și controlul operativ al activității firmei, aspecte legate de salarizare, impozitare, asigurări sociale, protecția salariaților.
Rezultatele așteptate au avut efect pozitiv, pentru că finalul sesiunii, toți participanții au prezentat cîte un proiect, elaborat de ei pe parcursul perioadei de instruire. Monica Dovbenco a prezentat proiectul cu tema ”Motivarea apartenenței la sindicat prin promovarea securității și sănătății la locul de muncă”, iar Tatiana Hioară – proiectul cu tema ” Consolidarea echipei în rîndurile salariaților şi recrutarea a noi membri de sindicat”. Liderii sindicali, urmează să implimenteze aceste proiecte în cadrul organizației sindicale pe care o conduc. În luna octombrie, current vor reveni la Institutul Muncii, pentru a împărtăși practicile aplicate și rezultatele obținute în urma implimentării proiectului.
În cadrul Școlii Sindicale din Moldova, Ediția 2018 au participat 27 cursanți din 11 centre național – ramurale. Instruirea participanților s-a desfășurat în cadrul a 3 sesiuni de zi, aceștia întrunindu-se în incinta Institutului Muncii pentru 3 zile consecutive cu scopul de a studia și aprofunda cunoștințele în diferite domenii sindicale și de dezvoltare generală.