Libertate, independență, solidaritate sindicală

Motivarea și eficientizarea activității organizațiilor primare, preocupare stringentă a Federației Sindicatelor din Comunicații

IMG_3568

Timp de 2 zile, 8-9 iunie, curent, Federația Sindicatelor din Comunicații din Moldova, a organizat un seminar de instruire cu tema ”Remunerarea muncii” pentru președinții comitetelor sindicale din cadrul SA”Moldtelecom”.

Doamna Constanța  Bejinari , șefa  Departamentului  Resurse  Umane a SA  ”Moldtelecom” , a informat  asistența  despre  sistemul  nou  de salarizare, care  a fost implimentat  la SA ”Moldtelecom” de la 1 iunie curent  și a răspuns  la intrebările adresate  de liderii  de sindicat.

IMG_3593Ion Pîrgaru, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, ne-a informat că prin organizarea acestui seminar se urmărește modificarea sistemului de motivare și organizare eficientă a activității sindicale în cadrul organizației sindicale primare, instruirea liderilor sindicali privind sistemul de remunerare a muncii la SA ”Moldtelecom”.

Liderul sindicatelor din comunicații a precizat că la ultimul Congres al Federației Sindicatelor din Comunicații a fost adoptată o strategie  care prevede organizarea activității sindicatului de profil prin optica motivări, sporirii gradului de  implicare a membrilor de sindicat în activitățile pe care le desfășoară sindicatul de profil. Or, doar prin participarea nemijlocită a membrilor de sindicat la toate activitățile pe care le desfășoară Federația, prin informarea masivă a acestora vizavi de deciziile care se adoptă în cadrul sindicatului poate fi eficientizată activitatea organizațiilor primare, poate fi consolidată legitimitatea acțiunilor întreprinse de către sindicatul de profil. Un alt subiect discutat este și cel al motivării apartenenței la sindicatul din comunicații.

IMG_3637În această ordine de idei, Ion Pîrgaru a declarat că Federația Sindicatelor din Comunicații va elabora proiecte concrete pentru fiecare organizație sindicală din raion în care se va preconiza, în mod expres, activitățile în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă ale salariaților finanțate în comun de către Federație și comitetul sindical respectiv, fără implicarea administrației unității în cauză.

De asemenea, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, a spus că se vor depune eforturi în ce privește perfecționarea mecanismului de repartizare a biletelor de tratament balneo-sanatorial, înlesnirea accesului membrilor de sindicat la aceste servicii.

IMG_3671În cadrul seminarului au fost abordate subiecte privind rolul președintelui și al comitetului sindical în contextul motivării și eficientizării activității organizației sindicale primare, precum și explicarea drepturilor comitetului sindical care rezultă din Codul Muncii al RM și Legea Sindicatelor.