Libertate, independență, solidaritate sindicală

Motivarea apartenenței la sindicat prin beneficii negociate în Contractul Colectiv de Muncă

IMG_5471.jpg1

”Motivarea apartenenței la sindicat prin benefiii negociate în Contractul Colectiv de Muncă” a fost tema discutată în cadrul mesei rotunde, organizate de către Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM). Activitatea s-a desfășurat la 28 martie, curent, în incinta Casei Sinduicatelor. La eveniment au participat membrii Biroului Executiv, lideri și activiști sindicali din cadrul organizațiilor membre ale FSCM.
Ion Pîrgaru, președintele FSCM la deschidere activității a menționat,  ”motivarea apartenenței la sindicat este unul din obiectivele prezente pe agenda Federației și în 2019. Chiar dacă, pentru acest an ne-am prosus ca obiectiv prioritar ”Recrutare prin implicare”, care prevede  rezultatul scontat  –  majorarea numărului membrilor de sindicat cu 5%, este foarte important menținerea actualilor membri de sindicat. Dar aceasta, se poate întîmpla numai prin motivarea apartenenței la sindicat, utilizînd diverse instrumente. Iar cel mai important instrument este Contractul Colectiv de Muncă, prin care putem negocia beneficii suplimentare pentru membrii de sindicat”.
Prezent la eveniment, Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindcatelor din Moldova (CNSM), a prezentat rezultatele activităților realizate în cadrul campaniei „Contractul Colectiv de Muncă (CCM) – garanția drepturilor tale”. În urma acestei campanii a crescut ponderea salariaților cuprinși de CCM din rândul membrilor de sindicat (în anul 2017- rata de cuprindere a fost de 97,4%, iar în anul 2018 – 99,3%); a crescut gradul de informare al membrilor de sindicat despre conținutul CCM și necesitatea de a-și apăra drepturile; în unele ramuri se atestă un spor vădit al numărului CCM și salariaților cuprinși de CCM. Activitățile preconizate în cadrul campaniei „Contractul Colectiv de Muncă–garanția drepturilor tale” continuă și se vor derula și în anul curent a mai menționat domnul Sainciuc.
Președinții comitetelor sindicale din cadrul organizațiilor, SA ”Moldtelecom”, Agenția Servicii Publice, Centrul Tehnologii Informaționale și Finanțe, Serviciulu Național pentru Frecvențe Radio, ÎS ”Radiocomunicații” și Combinatul Poligrafic au prezentat informații concrete privind beneficiile negociate în Contractele Colective de Muncă pentru membrii de sindicat. Ei au menționat, că este foarte important și controlul asupra îndeplinirii acetor prevederi.
În cadrul acestei activități, toți participanții sau implicat activ în discuții, au făcut un un scimb de experiență și bune practice.
FSCM îndeamnă membrii de sindicat să înainteze propuneri privind completările CCM în întreprinderile unde activează.IMG_5470 IMG_5473