Libertate, independență, solidaritate sindicală

CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

APEL CĂTRE MEMBRII DE SINDICAT
privind situația tensionată din Republica Moldova
Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), semnatar al prezentului apel,

  • urmărind situația tensionată și precară din Republica Moldova prin prisma evenimentelor sociale și politice din ultima perioadă,
  • subliniind rolul și importanța societății civile în dezvoltarea țării,
  • făcînd referință la prevederile Statutului Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, art. 30, alin. 2, lit. a) privind poziția CNSM asupra problemelor de actualitate sindicală națională și internațională,
  • afirmînd necesitatea respectării statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, considerînd necesar ca acțiunile forțelor politice sa fie realizate conform cadrului legal în vigoare,

Ne adresăm membrilor de sindicat și ne expunem pentru depășirea crizei politice prin respectarea supremației Constituției Republicii Moldova, statului de drept și păcii civice;
Ne dorim să fie respectate drepturile constituționale ale cetățenilor și să nu se admită ciocniri civice în funcție de orientările politice, iar instituțiile statului să funcționeze în regim normal;
Pledăm univoc pentru integritatea statului de drept și consolidării societății democratice în Republica Moldova;
Afirmăm necesitatea asigurării stabilității sociale și politice a Republicii Moldova, continuarea parcursului european, implementarea Acordului UE-RM, continuarea reformelor pentru prosperitatea țării și bunăstării cetățenilor;
Facem apel la calm și ordine publică, dialog constructiv între forțele politice;
Ne adresăm către cetățenii Republicii Moldova să fie solidari și să nu admită dezbinarea țării.
Mai presus decît pacea civică și un stat de drept nu poate fi nimic!

Adoptat la ședința Comitetului Confederal
din 10 iunie 2019