Libertate, independență, solidaritate sindicală

În organizațiile sindicale-membre ale FSCM se desfășoară adunări de dare de seamă și alegeri

IMG_5840.jpg4

La 29 iulie 2019, în organizaţia sindicală din cadrul Centrului de Potăt Căușeni s-a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri a organelor de conducere.
Pe ordinea de zi a adunării sindicale au fost puse în discuție mai multe chestiuni:
-     cu privire la activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019,-          cu privire la activitatea comisiei de revizie și control pentru perioada 2014-2019,
-          cu privire la alegerea membrilor comitetului sindical,
-          cu privire la alegerea preşedintelui comitetului sindical,
-          cu privire la alegerea comisiei de revizie și control.
Raportul privind activitatea comitetului sindical în perioada mandatului a fost prezentat de către președintele comitetului sindical, Elena Nimerenco. Dumneaei, a informat delegații prezenți  la conferință despre realizările comitetului sindical, accentuînd că obiectivul de bază a comitetului sindical în perioada de referință,  a fost motivarea apartenenței la sindicat în scopul menținerii membrilor săi, precum și atragerea noilor membri.
Delegații la conferință au ales componența noului comitet sindical, iar cu vot unanim în funcția de președinte a fost realeasă Elena Nimerenco.

La 30 iulie 2019 s-a desfășurat adunarea de dare de seamă și alegeri în organizația sindicală din Centrul de Poștă Cantemir. La adunare au fost prezenți 63% din numărul total al membrilor de sindicat. Activitatea comitetului sindical pe perioada de raportare a fost apreciată de către delegați cu calificativul ”foarte bine”.
Tatiana Munteanu, președintle comitetului sindical a menționat, că scopul principal al comitetului sindical în această perioadă, a fost consolidrea membrilor de sindicat prin organizarea diverselor activități sindicale. Doamna președintă a mulțumit întregii echipe pentru implicare și responsabilitate, administrației Centrului de Poștă Cantemir pentru dialogul social constructiv  și Federației Sindicatelor din Comunicații pentru sprijinul și aportul adus la fiecare solicitare a comitetului sindical.
Tot în cadrul adunării sindicale, a fost ales  comitetul sindical – organul executiv între  conferințe și comisia de cenzori care este organul de control al organizației primare.
Cu majoritatea voturilor în funcția de președinte al comitetului sindical a fost realeasă Tatiana Munteanu.
Prezenți la adunarile de dare de seamă și alegeri, reprezentanții Federației Sindicatelor din Comunicații au  acordat ajutorul necesar comitetelor sindicale în organizarea activităţilor date și au răspuns la întrebările înaintate de delegați.

20190729_111512.jpg5IMG_5843.jpg5

20190729_111524.jpg1