Libertate, independență, solidaritate sindicală

Comietul sindical al Centrului de Poștă Șoldănești și-a prezentat raportul de activitate

IMG_7009

La  28 octimbrie 2019 comitetul sindical al Centrului de Poștă Șoldănești și- a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2015-2019. În calitate de raportor a fost președintele comitetului sindical, Ala Mîțu care a vorbit despre realizările înregistrate în această perioadă. Dumneaei a menționat, că pe parcursul mandatului  au promovat dreprurile și interesele social- economice și de muncă a membrilor de sindicat printr-un dialog social constructiv. Au pledat pentru spiritual de echipă și starea psihologică în colectiv. La adunarea de dare de seamă și alegeri au participat peste 63 la sută din totalul membrilor de sindicat. Aceștea au apreciat activitatea comitetului sindical pemtru perioada de raportare cu calificativul satisfăcător. Au ales membrii noului comitet sindical, iar în funcția de președinte a fost realeasă, Ala Mîțu.
Prezenți la activitate, reprezentanții Federației Sindicatelor din Comunicații, Ion Pîrgaru și Elizaveta Iurcu le-au acordat diplome de mulțumire membrilor comitetului sindical pentru impIMG_7029licare activă în munca sindicală și obținerea rezultatelor scontate.IMG_7036IMG_7024