Libertate, independență, solidaritate sindicală

Salariații membri de sindicat din cadrul S.R.L.”Moldpresa Grup” au ieșit la protest

20200224_082234 1

Astăzi, 24 februarie 2020, salariații – membri de sindicat din cadrul S.R.L.”Moldpresa Grup” au organizat un protest în fața Primăriei Municipiului Chișinău. Aceștea au scandat, ”Protestăm împotriva lichidării locurilor de muncă”, ”Vrem să muncim acasă”, ”Nu ne lăsați fără locuri de muncă”, ”Lăsați-ne să muncim legal”.
Protestanții au înaintat și un apel Consiliului Municipal Chișinău prin care au solicitat:- Respectarea Deciziei CMC nr.2/12 din 5 februarie 2019 privind excepția pentru distribuitorii de ziare;
- Respectarea drepturilor la un loc de muncă sigur, fără a împiedica activitatea agentului economic prin diverse acțiuni și acte administrative;
- Păstrarea celor 700 de salariați și locurile de muncă a acestora cu achitarea tuturor contribuțiilor sociale și fiscale;
- Alinierea la standardele Uniunii Europene și Organizației Internaționale a Muncii care vizează promovarea și combaterea discriminării, dezvoltarea și menținerea sectorului de comerț a locurilor de muncă;
- Respectarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț, cu completările privind excepția pentru distribuirea presei periodice;
- Retragerea Prescripțiilor de evacuare a unităților de difuzare a presei periodice și prelungirea duratei valabilității schemelor de amplasare.
Federația Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM) a fost solidară cu acțiunea de protest.
Organizația sindicală din cadrul S.R.L.”Moldpresa Grup” este membră a FSCM.