Libertate, independență, solidaritate sindicală

Trecere în revistă a activității juristului FSCM pentru anul 2020

justitie

Federația Sindicatelor din Comunicații oferă servicii juridice salariaților membrii de sindicat. Astfel, deoarece suntem la început de an, juristul Anatol Lupașcu face o trecere în revistă a asistenței juridice acordate membrilor de sindicat pe parcursul anului 2020. Au fost oferite consultații juridice, inclusiv asistență juridică nemijlocită pe diverse probleme. De asemenea, a fost prestată asistență avocațională, soluționare litigii și școlarizare.

La compartimentul „Consultații juridice” pe parcursului anului 2020 au parvenit  de la membrii de sindicat întrebări, petiții, solicitări după cum urmează:

-         la numărul de telefon specializat pentru acest serviciu circa 170 de întrebări;

-         45 de adresări scrise expediate în format electronic și pe suport de hârtie.

Respectiv, au fost solicitate și le-au fost acordate consultații juridice pe diverse domenii ale dreptului.

Au dominat întrebările ce țin de aplicarea corectă a prevederilor Contractului colectiv de muncă în raport cu normele Codului muncii , dar și întrebări reglementate direct de Codului muncii.

În mod special, au predominat întrebări ce țin de reglementarea juridică corectă a  timpului de muncă și timpul de odihnă, remunerarea, acordarea plăților suplimentare, a indemnizațiilor, dar și rolul comitetului sindical la luarea de către patroni a deciziilor pe marginea raporturilor de muncă, a aplicării sancțiunilor disciplinare, încetării raporturilor de muncă și în soluționarea litigiilor  individuale de muncă.

Concluzia făcută în rezultatul sistematizării acestei activități este că membrii de sindicat la modul general sunt familiarizați cu prevederile  Contractului colectiv de muncă dar,  încă nu suficient conștientizează rolul important pe care îl are acest act normativ în edificarea unor raporturi de muncă moderne bazate pe parteneriat social,  respect reciproc și echitate socială.

  1. Asistența juridică nemijlocită acordată pe diverse probleme, care cuprinde nu doar legislația muncii, a fost realizată prin organizarea  audiențelor  membrilor de sindicat , care, în cadrul audiențelor,  au revendicat  diverse probleme juridice cu care se confruntă atât în cadrul relațiilor de muncă cât și în afară  situațiilor de serviciu.

Respectiv, pe acest domeniu  au fost  primiți în audiență și consultate 32 de persoane, fiindu-le acordat suportul necesar în  perfectarea unor acte juridice cu titlul de  petiții, plângeri, reclamații dar și cereri de chemare în judecată.

Concluzia făcută pe acest domeniu este că membrii de sindicat ai Federației trebuie să cunoască că  li se acordă acest serviciu gratis într-un anumit volum și că îl pot solicita pentru a putea evita  ajutoare neprofesionale acordate la întâmplare de pretinși specialiști, care le complică și mai mult situația.

  1. Asistența avocațială a fost realizată în cadrul  pregătirii, declanșării dar și reprezentării nemijlocite în instanțele de judecată a membrilor de sindicat pe 2  cauze ce țin de încetarea ilegală a raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului.

Remarc că ambele au fost soluționate pozitiv , în favoarea membrilor de sindicat, doar că primul, până la urmă, a fost rezolvat prin semnarea unei tranzacții de împăcare , respectiv cu anularea de către administrație a ordinului de concediere și repunerea în serviciu a membrului de sindicat concediat ilegal.

Cel de-al doilea a fost repus în drepturi prin hotărârea definitivă a instanței de judecată cu încasarea tuturor despăgubirilor.

Concluzia este că rolul nemijlocit al comitetului sindical de la unitate în situațiile  ce țin de  concedierile  ilegale (dar și de aplicarea sancțiunilor disciplinare) trebuie să fie fără careva compromisuri, favoruri   acordate  de comitetul sindical (sau de președinte) angajatorului, să reflecte exclusiv  și demonstrativ  susținerea intereselor membrului de sindicat, chiar și în situații mai mult sau mai puțin șovăielnice (În aceste din urmă situații, urmărind  inclusiv  scopul de a i se mai da o șansă candidatului la sancționare, dar și ridicarea imaginii comitetului sindical).

  1. Școlarizarea. Este un domeniu deosebit de important. A fost solicitată și respectiv realizată participarea subsemnatului în cadrul unui seminar. Dar, consimt că această activitate trebuie continuată inclusiv dezvoltată pe principii de  interacțiune și dialog cu participanții pentru  a le trezi și mai mult  interesul lor de a fi apărători reali și nemijlociți ai membrilor de sindicat.

Anatol Lupașcu, jurist