Libertate, independență, solidaritate sindicală

Instruirea liderilor sindicali, noi aleși în vederea organizării eficiente a activității sindicale la nivel de întreprindere

IMG_7726 P

Federația Sindicatelor din Comunicații din Moldova, la 06 iulie 2021, a organizat un seminar de instruire pentru președinții comitetelor sindicale, noi aleși în organizațiile membre.
Scopul acestei activități a fost, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare liderilor sindicali pentru desfăşurarea activităţilor de management sindical în cadrul organizației pe care o conduc.Participanții, au fost familiarizați cu actele legislative și normative care reglamentează domeniul sindical în Republica Moldova, au fost instruiți privind drepturile, garanțiile și responsabilitățile sindicatelor. Au discutat despre rolul președintelui și al comitetului sindical al organizației primare, dar și despre organele de conducere și control ale acesteia.
Concomitent, o atenție sporită s-a atras si subiectului privind evidența contabilă în organizația primară, precum și gestionarea mijloacelor financiare cit mai eficient în scopul motivătii apartenenței la sindicat.
Temele au fost reușit combinate cu activități practice și exemple, care au cristalizat cunoștințele participanților la seminar.IMG_77461IMG_77491IMG_7726 1