Libertate, independență, solidaritate sindicală

În organizația sindicală din cadrul SNMFR a avut loc Adunare de dare de seamă și alegeri

unnamed

Mercuri, 15 septembrie, în organizaţia sindicală din cadrul Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio (SNMFR) s-a desfășurat adunarea de dare de seamă și alegeri a organelor de conducere și control.
Pe ordinea de zi a adunării sindicale au fost puse în discuție mai multe chestiuni și anume:
-     cu privire la activitatea comitetului sindical pentru anii 2017-2021,
-       cu privire la raportul financiar pentru perioada 2017-2021,
-       cu privire la alegerea membrilor comitetului sindical,
-       cu privire la alegerea preşedintelui comitetului sindical,
-       cu privire la alegerea comisiei de revizie și control.
Raportul privind activitatea comitetului sindical în perioada mandatului a fost prezentat de către președintele comitetului sindical, Anatol Guzun. Dumnealui a informat membrii de sindicat despre realizările comitetului sindical, accentuînd că obiectivele de bază în perioada de referință,  au fost axate pe supravegherea și controlul asupra îndeplinirii prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, protecția sănătății și condiții decente de muncă, protecția juridică a membrilor de sindicat, instruirea activului sindical, organizrea odihnei și tratamentului, propagarea sportului drept mijloc de fortificare a sănătății și motivarea apartenenței la sindicat.
Activitatea comitetului sindical pentru perioada de raportare a fost apreciată cu calificativul
satisfăcător.
Membrii de sindicat prezenți la adunare au ales componența noului comitet sindical și  comisiei de revizie, iar cu majoritatea voturilor în funcția de președinte a fost reales Anatol  Guzun.