Libertate, independență, solidaritate sindicală

Formarea continuă a liderilor sindicali – obiectiv prioritar pentru Federația Sindicatelor din Comunicații

IMG_7879 cop f1

În perioada 05-06 noiembrie 2021, Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) cu suportul financuiar al Union Global IndustriALL a organizat un seminar de instruire   la tema ”Comunicarea și relațiile publice. Conflictologia”.  Activitatea  s-a desfășurat în incinta Institutului Muncii, unde au participat peste 30 lideri și activiști sindicali din organizațiile membre ale FSCM.
Seminarul a fost deschis de către președintele FSCM, Ion Pîrgaru care a menționat, că unul din obiectivele prioritare ale FSCM, prevăzut și în Srategia FSCM pentru anii 2018-2023, este formarea continuă a liderilor și activului sindical, în scopul dezvoltării mișcării sindicale la nivel de ramură și de organizație primară.
De asemenea, Vadim Borisov, reprezentantul regional al Union Global IndustriALL, prin intermediul Zoom, a informat despre rezultatele Congresului III din septembrie curent, politicile Union Global IndustriALL la nivel internațional legate de schimbările climatice și provocările de pe piața muncii, inclusiv prevederile Strategiei acesteia pentru următorii ani.
Formatorii seminarului au abordat împreună cu participanții elementele componente ale procesului de comunicare la locul de muncă, stilurile de comunicare și blocajele în procesul de comunicare. Sindicaliștii au învățat cum să-și dezvolte abilități precum ascultarea activă, empatia, oferirea feedback-ului constructiv, colaborarea intra/interdepartamentală, dezvoltarea spiritului de echipă și a coeziunii de grup, tactici de prevenire și depășirea eficace a situațiilor de conflict.
Participanții au apreciat organizarea acestui seminar de două zile, timp în care au reușit să acumuleze noi cunoștințe și să facă schimb de experiență. La final, sindicaliștii au primit certificate de participare și și-au exprimat speranța că asemenea activități vor mai fi organizate în timpul apropiat, pentru a aborda și alte subiecte de interes pentru membrii de sindicat.
IndustriALL Global Union este o organizație internațională care apără și promovează interesele salariaților din peste 140 de state, cu un efectiv de circa 50 milioane de membri. FSCM este organizație membră a Union Global IndustrilALL. IMG_78381f2IMG_78545 f 9IMG_78533f3IMG_7959 f10IMG_7900 f11