Libertate, independență, solidaritate sindicală

Organizația sindicală a Centrului de Poștă Hîncești și-a ales un nou Comitet

poza 5

Astăzi, 30 mai, organizația sindicală din cadrul Centrului de Poștă Hîncești a desfășurat adunarea de dare de seamă a activității comitetului sindical și alegeri. Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele chestiuni:
― cu privire la informația privind activitatea comitetului sindical pentru perioada 2017-2022;
― cu privire la raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a comitetului sindical pentru perioada mandatului;
― cu privire la alegerea noului comitet sindical;
― cu privire la alegerea președintelui comitetului sindical;
― cu privire la alegerea comisiei de cenzori.
Raportul, privind activitatea comitetului sindical pentru perioada 2017-2022, a fost prezentat de către președintele și trezorierul comitetului sindical. La eveniment a fost prezent președintele Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM), doamna Elizaveta Iurcu. Dumneaei a apreciat activitatea comitetului sindical, oferind diplomă de mulțumire pentru activitatea meritorie pe perioada mandatului în reprezentarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor profesionale, social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat. A luat cuvântul doamna directoare Raisa Scai, care a sugerat membrilor de sindicat să fie mai activi în petrecerea diverselor evenimente și să vină cu idei noi.
În urma propunerilor, delegații prezenți la adunare au decis, cu vot unanim, ca în componența comitetului sindical să fie incluși șapte membri, iar în funcția de președinte al comitetului sindical, pe perioada următorului mandat, să fie realeasă doamna Veronica Tătaru. poza 2poza 3poza 1poza 4