Libertate, independență, solidaritate sindicală

Organizația sindicală a Î.M. „Orange Moldova“ S.A. are un nou comitet

Orange sait

Astăzi, 13 decembrie, în cadrul organizației sindicale primare a Î.M. „Orange Moldova“ S.A., a avut loc conferință sindicală de dare de seamă și alegeri. La ședință a fost prezentă președinta Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM) doamna Elizaveta Iurcu și avocatul FSCM domnul Anatol Lupașcu. Ședința a fost deliberativă și s-a desfășurat în regim mixt.
Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe chestiuni, inclusiv cu privire la alegerea membrilor comitetului sindical. În funcție de președinte al comitetului sindical a fost reales Liviu Andriucă.
Un subiect relatat de avocatul FSCM a fost cu privire la rolul și importanța contractului colectiv de muncă. Membrii de sindicat au propus crearea comisiei de negocieri din partea sindicatului în scopul elaborării unui proiect al contractului colectiv de muncă.
Președinta FSCM a adus la cunoștință membrilor de sindicat despre impactul consolidării sindicale în reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor salariaților, precum și despre importanța implicării fiecărui membru de sindicat în promovarea valorilor sindicale la nivel de entitate.