Libertate, independență, solidaritate sindicală

Organizația sindicală a Centrului de Poștă Bălți a petrecut conferința sindicală de dare de seamă și alegeri

20230323_132547 (1)

La 23 martie, în incinta oficiului central al Centrului de Poștă (CP) Bălți, organizația sindicală a petrecut conferința de dare de seamă și alegeri. În calitate de invitat la activitate a fost prezentă doamna președintă a Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM), Elizaveta Iurcu.
Conferința sindicală a fost deschisă de domnul director al CP, care a salutat delegații prezenți la eveniment, reprezentanți ai celor peste 120 oficii poștale.
Darea de seamă a activității comitetului sindical (CS) pentru perioada 2018–2023 a fost relatată de președintele CS Igor Crihan și trezorierul Lilia Lugovaia. Președinta FSCM a menționat că acțiunile întreprinse de către CS au fost diverse și este vizibilă prezența spiritului de echipă în activitatea sindicală.
Dumneaei a apreciat conlucrarea constructivă a CS și administrația CP, care este concentrată pe respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și menținerea unui climat favorabil la locul de muncă pentru salariați.
Directorul CP, domnul Vasile Guțu, la fel a apreciat activitatea Comitetului Sindical, precum și implicarea activă a FSCM în soluționarea diverselor întrebări din partea comitetului sindical, fapt ce sporește încrederea și motivarea apartenenței la sindicat.
În urma votului unanim, președinte al comitetului sindical al CP Bălți a fost ales domnul Igor Crihan. Doamna Elizaveta Iurcu a felicitat membrii comitetului sindical noi aleși și le-a menționat că eficiența unei echipe se evidențiază atunci când se implică activ fiecare membru, în acest context, speră la o colaborare fructuoasă, în continuare, în promovarea și apărarea intereselor membrilor de sindicat.

20230323_14214620230323_141457