Libertate, independență, solidaritate sindicală

Cum să creezi o organizaţie sindicală?

Sindicatul este o organizaţie ce se constituie în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor acestora.

Baza sindicatelor este organizaţia sindicală primară, care se constituie din iniţiativa a cel puţin 3 persoane, considerate fondatori. Hotărirea de întemeiere a organizaţiei sindicale primare se adoptă de adunarea constituantă.

Sindicatul se întemeiază benevol, pe bază de interese comune (profesie, ramură etc.) şi activează, de regulă, la întreprinderi, în instituţii şi organizaţii, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau ramurală. Patronul nu este în drept să împiedice asocierea persoanelor fizice în sindicat.

Modul de constituire a sindicatului, structura lui organizaţională şi funcţionarea se reglementează prin statutul sindicatului.