Libertate, independență, solidaritate sindicală

Informaţie de contact

Pentru…
Coordonarea activităților sindicale a organizaţiilor sindicale membre ale FSCM

Asigurarea unei legături permanente între organele de decizie ale Federaţiei şi cele de conducere ale structurilor sindicale teritoriale. Implementarea în teritoriu a programelor de formare sindicală.
Vă puteţi adresa la FSCM:

APARATUL BIROULUI EXECUTIV AL FSCM
Tel.: (+373 22) 26-65-41, (+373 22) 23-40-82,

(+373 22) 26-65-40, (+373 22) 26-65-39

MD -2012 mun. Chisinau, str. 31 August,129

e-mail: fscm@mtc.md

facebook: Federația Sindicatelor din Comunicații, FSCM


În situația în care…
aveţi nevoie de consultanţă, asistenţă juridică sau reprezentare în domeniul dreptului muncii,
civil și drepturile omului;
doriţi informaţii despre iniţiativele şi propunerile Federaţiei de interes sindical,
găsiţi sprijin la Serviciul asistenţă juridică,
tel. +373 67312002
Dacă…
întâmpinaţi dificultăţi legate de îndeplinirea Convenţiei colective la nivel de ramură sau Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
doriţi să solicitaţi un sprijin în vederea soluționării litigiilor și conflictelor de muncă
sau pentru respectarea drepturilor sindicale;
aveți nevoie de analize şi studii vizând protecţia socială a salariaţilor, protecţia şi securitatea muncii,
Nu ezitați, contactați-ne:
Serviciul Protecţia muncii, economie și finanţe,
tel. +373 266-541, +373 23-40-82

 

 


Vezi FSCM harta mai mare