Libertate, independență, solidaritate sindicală

Informaţie de contact

Pentru…
Coordonarea activitatilor sindicale a organizaţiilor sindicale membre ale FSCM

M. Asigurarea unei legături permanente între organele de decizie ale Federaţiei şi cele de conducere ale structurilor sindicale teritoriale. Implementarea în teritoriu a programelor de formare sindicală.
Vă puteţi adresa la FSCM:

APARATUL BIROULUI EXECUTIV AL FSCM
Tel.: 23-76-31, 23-40-82, 23-76-29

MD -2012 mun. Chisinau, str. 31 August,129


In situatia in care…
Aveţi nevoie de consultanţă, asistenţă juridică sau reprezentare în domeniul dreptului muncii,
civil si drepturile omului.
Doriţi informaţii despre iniţiativele şi propunerile Federaţiei de interes sindical,
gasiţi sprijin la Serviciul asistenţă juridică,
tel. 266-539
Daca…
Intimpinaţi dificultăţi legate de indeplinirea Convenţiei colective la nivel de ramură si Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
Doriţi să solicitaţi un sprijin în vederea solutionării litigiilor ţi conflictelor de muncă
sau pentru respectarea drepturilor sindicale;
Aveti nevoie de analize şi studii vizînd protecţia socială a salariaţilor, protecţia şi securitatea muncii,
Va puteti adresa:
Serviciul Protecţia muncii, economie si finanţe,
tel. 266-541, 23-76-29

 

 


Vezi FSCM harta mai mare