Libertate, independență, solidaritate sindicală

Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale

În data de 17 mai, întreaga comunitate internațională, angajații din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor au marcat Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale. Cu această ocazie, Federația Sindicatelor din Comunicații Detalii »

Stimati colegi,

Cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, adresez   sincere felicitări tuturor colectivelor de muncă din întreprinderile sectorului TIC. Vă doresc succese, noi realizări, putere şi perseverență pentru a duce la Detalii »

Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii a organizat cea de-a XVII ediţie a Spartachiadei a salariaţilor din organizaţiile membre

În scopul promovării unui mod sănătos de viaţă în colectivele de muncă, propagării sportului drept mijloc de fortificare a sănătăţii şi profilaxie a morbidităţii şi pentru a atrage cît mai mulţi membri Detalii »

 

Conferința de dare de seamă și alegeri a comitetului sindical S.A.”Moldtelecom”

IMG_2823.jpg1

La 29 martie 2018, comitetul sindical al S.A. ”Moldtelecom” a desfășurat  conferința de dare de seamă și alegeri. Raportul cu privire la activitatea Comitetului sindical pentru perioada  2013-2018 a fost prezentat de către preşedintele acestuia, Sergiu Gorița.  Dumnealui a menționat, că obiectivele prioritare ce au stat la baza activității comitetului sindical în perioada mandatului au fost, apărarea drepturilor și intereselor salariaților – membri de sindicat, consolidarea colectivului de muncă, securitatea și sănătatea la locul de muncă și nu în ultimul rind un dialog social constructiv.

Concert festiv consacrat Zilei Internaționale a Femeii

IMG_2683

Este o zi când femeile sunt recunoscute pentru realizările lor, neţinând cont de diviziuni naţionale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Este o ocazie când trebuie să ne amintim de eforturile şi realizările din trecut şi, cel mai important, să privim în perspectivă la potenţialul neexploatat al femeilor şi la oportunităţile ce le astepată pe femeile viitoarelor generaţii.

Biroul Executiv al FSCM s-a convocat în prima ședință de după Congres

IMG_2660.jpg1

La 2 martie 2018, Biroul Executiv al Federației Sindicatelor din Comunicații s-a convocat în prima ședință de după Congres. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe chestiuni, cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, executarea bugetului de cheltuieli privind desfășurarea Congresului VI al FSCM și altele.

Federația Sindicatelor din Comunicații a desfășurat Congresul VI

IMG_2233

La 9 februarie 2018, sindicalişti din ramura comunicații, parteneri sociali şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale internaţionale s-au întrunit în cadrul Congresului VI al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM). Congresul este organul suprem de conducere al FSCM şi se convoacă odată la cinci ani.
La lucrările Congresului VI al FSCM au participat delegați din toată țara, sindicaliști din organizațiile sindicale – membre ale FSCM și invitații: Vitalie Tarlev, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, președinți ai centrelor sindicale național ramurale, sindicaliști din Federația Rusă și România.

FSCM la întîlnire cu membrii de sindicat

IMG_2378.jpg1

Joi, 11 ianuarie 2018 aparatul Federației Sindicatelor din Comunicații  s-a întîlnit cu salariații-membri de sindicat din cadrul Societății cu Răspundere Limitată  ”Terra Facillity”, întreprindere care prestează servicii curățenie. Subiectul principal abordat la această întrunire a fost,  îndeplinirea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în perioada anului 2017.
Președintele Federației Sindicatelor din Comunicații,