Libertate, independență, solidaritate sindicală

Termen de retragere a cererii de demisie

D-l Ion, angajat a Î.S. ,,CRIS Registru”

,,Am scris cerere de demisie iar peste trei zile m-am răzgîndit şi vreau să o retrag… în ce termen pot să retrag cererea de demisie ?”

Rs.: Potrivit art. 85 alin. (4) din Codul muncii al RM ,, salariatul are dreptul oricînd să-şi retragă cererea de demisie sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima, pînă la expirarea următoarelor termene:

  • 14 zile calendaristice, care se calculează din ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea de demisie (art. 85 alin. (1) din Codul muncii al RM);

  • pînă la expirarea termenului indicat în cererea de demisie depusă şi înregistrată, (în cazul dreptului la demisiei în termen redus). Salariatul va beneficia de dreptul la demisie în termen redus în următoarele cazuri: în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de invaliditate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului invalid, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul fiind obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cerere. Totodată, salariatul trebuie să prezinte documentul respectiv ce confirmă dreptul la demisie în termen redus (art. 85 alin. (1) din Codul muncii al RM);

  • o lună de zile, care se calculează din ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea de demisie, în cazul conducătorului unităţii, adjuncţii lui şi a contabilului şef.

Dacă, după expirarea termenelor indicate mai sus, salariatul nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi el îşi continuă activitatea de muncă fără să-şi reafirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia nu se admite.