Libertate, independență, solidaritate sindicală

Despre FSCM

Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova (FSCM)

este un centru sindical național-ramural, care întruneşte pe principii benevole organizaţiile sindicale, organizații sindicale primare ale salariaților din domeniul comunicațiilor și din alte domenii, indiferent de formele organizatorico-juridice şi tipul de proprietate ale entităților.

ACŢIUNE CONCRETĂ ÎN APĂRAREA MEMBRILOR DE SINDICAT

Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii garantează protejarea juridică a drepturilor fiecărui membru de sindicat.

Membrii de sindicat beneficiază de ajutor juridic în instanţele de judecată, alte instanţe de drept, publice centrale şi locale în cazul în care se atestă:

-          încălcarea de către angajator a modului stabilit de lege de încheiere, modificare, suspendare şi desfacere a contractului individual de muncă;

-          nerespectarea condiţiilor de muncă prevăzute de standartele de stat privind organizarea, protecţia şi igiena muncii, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective de muncă;

-          neachitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea, complexitatea, calitatea şi cantitatea lucrului efectuat de către salariat;

-          încălcarea dreptului la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă stabilit pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale de odihnă;

-          impunerea salariaţilor de a asigura suplimentar fără consimţămîntul acestora;

-          neachitarea în modul stabilit de legislaţie a muncii prestate în orele de noapte, supraprogram în zilele de odihnă şi de sărbătoare nelucrătoare, condiţii nocive;

-          impunerea salariaţilor de a îndeplini, fără consimţămîntul acestora, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) sau obligaţiile de muncă ale unor salariaţi temporar absenţi (în afara cazurilor excepţionale prevăzute de Codul Muncii);

-          reţineri nelegitime din salariu;

-          alte cazuri de încălcare de către angajator a dispoziţiiloractelor legislative şi normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea obligaţiunilor de muncă.

MOTIVAREA APARTENENŢEI LA SINDICAT

1. Negocierea Convenţiei Colective de Muncă la nivel de ramură.

2. Negocierea Contractelor Colective de Muncă la nivel de intreprinderi şi exercitarea controlului asupra executării prevederilor acestora.

3. Instruirea membrilor de sindicat prin intermediul proiectelor sindicale, seminarelor, meselor rotunde.

4. Promovarea și susținerea salariaților membri de sindicat.

5. Organizarea odihnei şi tratamentul membrilor de sindicat .

6. Propagarea sportului drept mijloc de fortificare a sănătăţii în rîndurile membrilor de sindicat.

7. Organizarea diverselor concursuri între salariaţii membri de sindicat ce activează în ramură şi între copiii acestora.