Libertate, independență, solidaritate sindicală

Fenomenul epuizării profesionale afectează grav sănătatea salariaților din Republica Moldova

DSC_1306.jpg1

Miercuri, 22 februarie curent, membrii activului sindical al Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM), au fost familiarizați în cadrul unei mese rotunde cu prevederile Hotărârii nr. 819 a Guvernului Republicii Moldova, ce se referă la cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2017.
Potrivit lui Ion Pîrgaru, președinte al FSCM, scopul întrunirii la care au fost prezenți și specialiști în domeniul protecției muncii, a fost de a-i informa despre metodele optime de implementare a Hotărârii nr. 819.
În acest sens, la invitația FSCM, Grigore Friptuleac, doctor conferențiar, șef al catedrei şef al Catedrei igienă la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, a comunicat participanților despre cerințele pe care trebuie să le respecte atât angajatorii cât și angajații.
“Pentru noi, reprezentanții salariaților, promovarea drepturilor acestora și asigurarea unor condiții sigure de muncă este o prioritate. Suntem convinși că această activitate va contribui la sporirea capacităților responsabililor de securitatea și sănătatea în muncă de la întreprinderile din ramură și la buna implementare a prevederilor Hotărârii respective”, a accentuat Pîrgaru.
Grigore Friptuleac, care începând cu anul 1987 a făcut mai multe analize despre activitatea salariaților care lucrează la monitoare, a atenționat că în ultimii ani în țara noastră tot mai des este întâlnit așa numitul fenomen “burnout”, sau sindromul epuizării profesionale, datorat în mare parte muncii la calculator dar și stresului de la locul de muncă, fenomen care are consecințe nefaste asupra sănătății salariaților.
În opinia lui Friptuleac, munca tot mai intensă la calculator a dus la creșterea obezității, înrăutățirea vederii, sporirea numărului de boli cardiovasculare, afecțiuni ale aparatului locomotor.
Pentru a diminua riscurile legate de munca la calculator, expertul a menționat că angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca posturile de muncă să corespundă cerințelor prevăzute de Hotărârea nr. 819, să fie oferite angajaților echipament tehnic performant și protector, odina angajaților care muncesc la calculator la anumite intervale de timp, spațiu suficient de lucru, luminozitatea încăperilor, verificarea periodică a stării sănătății salariaților și instruirea acestora.DSC_1308.jpg1