Libertate, independență, solidaritate sindicală

Federația Sindicatelor din Comunicații a desfășurat Congresul VI

IMG_2233

La 9 februarie 2018, sindicalişti din ramura comunicații, parteneri sociali şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale internaţionale s-au întrunit în cadrul Congresului VI al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM). Congresul este organul suprem de conducere al FSCM şi se convoacă odată la cinci ani.
La lucrările Congresului VI al FSCM au participat delegați din toată țara, sindicaliști din organizațiile sindicale – membre ale FSCM și invitații: Vitalie Tarlev, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, președinți ai centrelor sindicale național ramurale, sindicaliști din Federația Rusă și România. Conform ordinii de zi, delegații la Congres au audiat raportul de activitate al organelor de conducere ale FSCM în vederea realizării direcțiilor de activitate pentru anii 2013-2018, prezentat de Ion Pîrgaru, președinte al FSCM; au fost informați despre activitatea Comisiei de Revizie și Control a FSCM în perioada de referință; au ales organele de conducere–președinte, vicepreședinte, alegerea membrilor și a președintelui Comisiei de Revizie și Control; au validat împuternicirile membrilor Consiliului FSCM.
În raportul de dare de seamă, Ion Pîrgaru, președintele FSCM, a menționat că pe tot parcursul activității‚ Federația, în colaborare strânsă cu partenerii sociali,  a depus eforturi în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă de la întreprinderile din ramură, majorării salariilor, îmbunătățirii aspectelor ce se referă la securitatea și sănătatea în muncă, apărării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat în instanțele de judecată, iar o atenție deosebită a fost acordată organizațiilor sindicale primare, care sunt veriga principală a Federației.
“FSCM a promovat principiile muncii decente prin negocierea și încheierea Convenției colective de muncă la nivel de ramură și Contractelor colective de muncă la nivel de întrerprindere; consolidarea mișcării sindicale, susținerea organizațiilor membre, schimbarea formelor și metodelor de activitate, care să permită sindicatelor să treacă de la vorbe la fapte. Bunăoară, polițe de asigurare privind asistența juridică dețin toți membrii din cele 83 de organizații membre ale FSCM. La adresa Federației au parvenit peste 300 de petiții și au fost înregistrate peste 2750 de apeluri telefonice, toate fiind examinate minuțios și identificate operativ soluții. De asemenea, au fost elaborate mai multe ghiduri și materiale informative. Au fost dezvoltate relațiile de colaborare cu o serie de organizații sindicale internaționale şi implementate mai multe proiecte ale tinerilor sindicalişti”, a comunicat liderul sindical.
În context, sindicaliștii au pledat pentru majorarea salariului minim pe țară și s-au arătat îngrijorați de impactul migrației masive a populației. Pentru a soluționa aceste probleme, sindicaliștii propun să fie aliniat treptat salariul minim la minimul de existență și majorarea ulterioară a acestuia.
Menționăm că pe parcursul anilor 2013-2017 au fost create și au aderat la FSCM organizații sindicale din cadrul întreprinderilor ICS „Ericsson Telecomunications” și Compania Publică „Gagauzia Radio Televizionu”.
În urma procedurii de alegeri, noul președinte al FSCM a fost reales Ion Pîrgaru, iar vicepreședinte a fost aleasă Elizaveta Iurcu.
Pentru perioada următoare, sindicaliștii și-au propus următoarele obiective:
-  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale membrilor de sindicat, salarii decente și echitabile;
- consolidarea dialogului social care să conducă la soluţionarea problemelor cu care se confruntă lucrătorii şi reprezentarea membrilor de sindicat în toate structurile tripartite și bipartite de parteneriat;
- ridicarea nivelului de profesionalism a liderilor sindicali, prin formarea sindicală continuă în vederea consolidării mișcării sindicale și formării efectivului sindical activ;
-  promovarea principiilor democratice în relaţiile cu organizaţiile sindicale membre: drepturi egale, solidaritate, independenţă şi o disciplină financiară care să ofere o  garanţie a activităţii unui sindicat puternic şi profesionist.

 IMG_2237IMG_2268IMG_2279IMG_2299-750x500IMG_2310IMG_2318