Libertate, independență, solidaritate sindicală

Alegerea organului sindical Centrul de Poștă Comrat

IMG_20210526_111301 (1)

Recent, a avut loc adunarea de dare de seamă și alegeri a organului sindical Centrul de Poștă Comrat. 

Ludmila Vradii, președintele comitetului sindical, a prezentat raportul de activitate pentru ultimii cinci ani. Delegații au apreciat activitatea comitetului drept satisfăcătoare.

Deoarece în acești cinci ani Ludmila Vradii a dat dovadă de consecvență, profesionalism și s-a implicat activ în apărarea drepturilor sindicaliștilor, a fost realeasă în funcția de lider al organizației sindicale primare. De asemenea, a fost ales noul comitet sindical.

În cadrul ședinței, au fost trasate obiectivele pentru următorii ani.