Libertate, independență, solidaritate sindicală

Membrii Biroului Executiv s-au întrunit în ședință ordinară

BE 31.10.22

Membrii Biroului Executiv ai Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM) s-au întrunit luni, 31 octombrie, în ședință ordinară pentru a pune în discuții diverse chestiuni ce vizează activitatea Biroului. În cadrul întrunirii, cei prezenți au discutat mai multe proiecte care urmează a fi prezentate la Ședința în Plen a VI-a a Consiliului FSCMcare se va desfășura pe data de 4-5 noiembrie, curent, cum ar fi:
– informația privind activitatea Biroului Executiv pentru aprilie-octombrie 2022;
– ordinea de zi a Ședinței în Plen VI a Consiliului FSCM;
– proiectul privind Regulamentul Congresului VII al FSCM;
– proiectul Normei de reprezentare a delegaților la Congresul VII al FSCM;
– proiectul Regulamentului Comisiei de Cenzori;
– proiectul Strategiei FSCM pentru anii 2023-2028;
– proiectul cu privire la constituirea grupului de lucru pentru modificarea și completarea Statutului FSCM.
Membrii Biroului Executiv au mai discutat și au analizat  notificarea administrației Î.S. „Poșta Moldovei“ privind expunerea opiniei consultative.
În conformitate cu Statutul Federației Sindicatelor din Comunicații, Biroul Executiv este organul executiv de conducere al Federației în perioada dintre ședințele Consiliului.