Libertate, independență, solidaritate sindicală

Organizația sindicală a Î.S. Detașamentul de Pază Paramilitară și-a ales un nou Comitet

DPP 1

La 13 martie, curent, organizația sindicală din cadrul Î.S. Detașamentul de Pază Paramilitară (DPP) a desfășurat conferința sindicală de dare de seamă și alegeri. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe chestiuni, inclusiv alegerea organelor de conducere și control ale organizației sindicale primare.
Directorul Î.S. DPP, dl  Vladimir Țurcanu, a venit cu un cuvânt de salut către membrii de sindicat și a mulțumit președintei Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova (FSCM), doamna Elizaveta Iurcu, pentru prezență la activitate. În cadrul conferinței a fost prezentată activitatea Î.S. DPP și au fost identificate noi obiective ale comitetului sindical.
Prezentă la eveniment, președinta FSCM, doamna Elizaveta Iurcu, a informat membrii de sindicat despre obiectivele strategice ale FSCM aprobate la Congresul VII al FSCM și despre motivarea apartenenței la sindicat. Dumneaei a tras atenția asupra implicării FSCM în promovarea dialogului social la nivel de unitate, formarea, precum și instruirea sindicală a membrilor comitetului sindical nou ales. S-a menționat despre asistența acordată de FSCM comitetului sindical în negocierea contractului colectiv de muncă, despre serviciile juridice gratuite acordate membrilor de sindicat în baza poliței de asigurare juridică oferită de FSCM, despre organizarea diverselor activități culturale și sportive. Președinta FSCM a relatat participanților la conferință despre oportunitățile la obținerea calității de membru de sindicat.
În urma propunerilor, membrii de sindicat au decis, cu vot unanim, componența nominală a comitetului sindical să fie trei persoane, iar președinte al comitetului sindical pe perioada 2023-2028 a fost aleasă doamna Claudia Brînză.
Doamna Iurcu a transmis un mesaj de felicitare organizației sindicale pentru alegerea noului organ de conducere și le-a sugerat ca activitatea comitetului sindical să fie îndreptată, nemijlocit, spre reprezentarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor profesionale, social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat.

DPP 2 DPP 3