Libertate, independență, solidaritate sindicală

E important să cunoaşteţi…

La întîlnirile cu salariaţii S.A. „Moldtelecom” în teritoriu, se simte lipsa de informaţie despre Contractul colectiv de muncă, condiţiile de salarizare şi motivare a salariaţilor. Vă informăm cu toată responsabilitatea, că Contractul colectiv de muncă a S.A. „Moldtelecom” pentru perioada a 2009 -2012 este în vigoare şi toate prevederile CCM se îndeplinesc.
1. Majorarea salariilor angajaţilor S.A. „Moldtelecom” până la nivelul competitiv
În scopul motivării salariaţilor în dependenţă de rezultatele obţinute precum şi a contribuţiei personală la obţinerea acestor rezultate în anul 2010 Departamentul Resurse Umane S.A.„Moldtelecom” a iniţiat implementarea sistemului de management al performanţelor, bazat pe evaluarea competenţelor şi obiectivelor a angajaţilor. Majorarea categoriei de salarizare sau stabilirea suplimentelor (în continuare promovare) angajaţilor S.A. „Moldtelecom” în anul 2011 sa efectuat în baza demersurilor parvenite de la şefii subdiviziunilor şi examinate de către directorii filialelor, directorii departamentelor de resort şi Departamentul Resurse Umane. Examinarea demersurilor de promovare s-a efectuat în baza rezultatelor evaluării performanţei individuale a angajatului propus spre promovare şi în conformitate cu studiul de salarizare şi beneficii în care participă S.A. „Moldtelecom” împreună cu altele companii din ramura telecomunicaţiilor şi IT.
Întru asigurarea competitivităţii în procesele de remunerare a personalului, începând din anul 2012 promovarea angajaţilor se va efectua în mod planificat, o dată în 6 luni, în cadrul sistemului de management al performanţelor S.A. „Moldtelecom”. În acest scop administraţia
S.A. „Moldtelecom” a prevăzut sursele în fondul de salarizare în mărimea care va permite promovarea fiecărui angajat care va avea rezultatele evaluării performanţei peste nivelul standard. Aceste surse au fost aprobate în Planul de afaceri pentru anul 2012 de către Consiliul Societăţii.
2. Respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă
2.a. Acordarea împrumuturilor fără dobândă în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trai
Contractul colectiv de muncă a S.A. „Moldtelecom” prevede acordarea împrumuturilor fără dobândă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai salariaţilor care activează la posturile de muncă cu înalt grad de complexitate şi importanţă majoră pentru întreprindere în limita mijloacelor aprobate de către Consiliul Societăţii.
Totodată, în cadrul procesului de dezvoltare a sistemului de beneficii, Administraţia S.A.„Moldtelecom” a negociat cu băncile comerciale condiţii facilitare de acordare a creditelor pentru angajaţii întreprinderii. În urma acestor negocieri au fost selectate 2 instituţii bancare şi 1 companie de leasing care vor acorda credite ipotecare şi de consum la condiţii exclusive pentru angajaţii S.A. „Moldtelecom”. Acest beneficiu va fi disponibil de la începutul anului 2012 pentru toţi angajaţi companiei.
2.b. Restabilirea şi majorarea nivelului de ajutor material în unele cazuri.
3. Motivarea părinţilor care au la întreţinere copii minori.
Ţinem să menţionăm ca administraţia S.A. „Moldtelecom” respectă toate angajamentele luate faţă de salariaţi.
Ajutorului material în cazurile naşterii copilului, pentru îngrijirea copilului până la vârstă de 1,5 ani şi pentru copii de vârsta şcolară şi preşcolară se acordă în strictă conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca al S.A. „Moldtelecom” pentru anii 2009-2012, care a fost negociat, încheiat şi modificat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. În anul 2012 Administraţia S.A.„Moldtelecom” şi Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii vor începe negocieri cu privire la un nou Contract colectiv de muncă, care va actualiza cerinţele angajaţilor reieşind din posibilităţile financiare ale întreprinderii.
2.c.i. Achitarea primei pentru rezultatele activităţii întreprinderii
Conform ordinului nr.1415 din 19 decembrie 2011 cu privire la premierea angajaţilor S.A. „Moldtelecom” pentru rezultatele obţinute pe 11 luni ale anului 2011, angajaţii care au contribuit la obţinerea rezultatelor eficiente ale activităţii întreprinderii în perioada vizată, vor fi premiaţi la sfârşitul lunii decembrie 2011.
2.c.ii. Achitarea primei pentru implementarea serviciilor noi
În anul 2011 prime pentru implementarea serviciilor noi au fost stabilite în urma examinării demersurilor parvenite de la şefii subdiviziunilor examinate de către directorul filialei, directorul departamentului de resort şi departamentul resurse umane.
Pentru anul 2012 se planifică înlocuirea primei pentru implementarea serviciilor noi cu prima pentru proiecte, care va permite alocarea mijloacelor pentru dezvoltarea proiectului şi numirea persoanelor implicate în proiect la etapa elaborării proiectului.
Pentru consultaţii şi soluţionarea problemelor membrilor de sindicat vă adresaţi la Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii: preşedinte, Ion Pîrgaru, tel. 23-76-31, 266-511; preşedinte CS, S.A. „Moldtelecom” Lidia Gaitu, tel. 570-233; preşedinte CS, CORE Ana Golban, tel. 22-06-46; preşedinte CS, CRC Goriţa Sergiu, tel- 22-10-51.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>