Libertate, independență, solidaritate sindicală

Adunare de dare de seamă și alegeri în organizația sindicală din SA ”Moldtelecom” Orhei

IMG_1392.jpg 2

La 19 septembrie 2017 a avut loc adunarea de dare de seamă și alegeri a organelor de conducere în organizația sindicală din SA ”Moldtelecom” Orhei. La adunare au fost prezenți peste 63% din numărul total al membrilor de sindicat. Activitatea comitetului sindical pe perioada de raportare a fost apreciată cu calificativul ”satisfăcător”.Lilia Vulpe, președintle comitetului sindical a menționat în raportul său, că obiectivul principal al comitetului sindical în perioada mandatului, a fost motivarea apartenenței la sindicat  și consolidarea membrilor acestora. Dumneaei a mulțumit membrilor comitetului sindical pentru munca depusă în comun la atingerea obiectivelor propuse și Federației Sindicatelor din Comunicații pentru conlucrare în soluționarea diverselor probleme apărute în perioada de activitate.
Conform ordinii de zi aprobată, a fost aleasă componența noului Comitet Sindical  pentru următorii 5 ani de activitate, iar în funcția de președinte a fost realeasă – Lilia Vulpe.
A fost aleasă și noua componență a Comisiei de cenzori.
Prezente la adunare, Elizaveta Iurcu, vicepreședinte al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii și Maria Călin, contabil-șef,  au acordat ajutorul necesar comitetului sindical  în organizarea  activităţii date și au răspuns la întrebările înaintate de membrii de sindicat.