Libertate, independență, solidaritate sindicală

Totalurile de activitate a Comitetului sindical CP Rîșcani

IMG_1708

La 29 septembrie 2017, a avut loc adunarea de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical al Centrului de Poștă Rîșcani pentru perioada 2013-2017. Raportul cu privire la activitatea Comitetului sindical a fost prezentat de către preşedintele acestuia, Maria Chistol. Dumneaei a menționat, că un rol important al organizației sindicale primare este consolidarea colectivului, apărarea drepturilor și intereselor angajaților, crearea condițiilor de muncă și securitate pentru sănătatea colaboratorilor, crearea unui climat psihoemoțional favorabil în colectiv, respectînd disciplina de muncă și avînd o etică de comportare  corespunzătoare.
În urma cuvîntărilor, discursurilor, propunerilor, activitatea Comitetului sindical a Centrului de Poștă Rîșcani a fost apreciată – satisfăcător.
Conform ordinii de zi aprobată, a fost aleasă noua componență a Comitetului sindical  pe următorii 5 ani de activitate, iar în funcția de președinte a fost realeasă – Maria Chistol.
Prezent la conferința de dare de seamă și alegeri, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM) Ion Pîrgaru a informant delegații despre realizările FSCM în anul 2017 și a răspuns la toate întrebările parvenite din partea membrilor de sindicat.
Tot în cadrul conferinței au fost menționați cei mai buni salariați, membri de sindicat ai anului.IMG_1736IMG_1732IMG_1720IMG_1721IMG_1733