Libertate, independență, solidaritate sindicală

Adunare de dare de seamă și alegeri în organizația sindicală din CP Rezina

IMG_7049.jpg1

La 30 octombrie 2019, în organizaţia sindicală din cadrul Centrului de Potă Rezina s-a desfășurat adunarea de dare de seamă și alegeri a organelor de conducere.
Pe ordinea de zi a adunării sindicale au fost puse în discuție mai multe chestiuni:
-     cu privire la activitatea comitetului sindical-     cu privire la alegerea membrilor comitetului sindical,
-     cu privire la alegerea preşedintelui comitetului sindical,
-     cu privire la alegerea comisiei de revizie și control.
Raportul privind activitatea comitetului sindical în perioada mandatului a fost prezentat de către președintele comitetului sindical, Ludmila Donică. Dumneaei, a informat membrii de sindicat despre realizările comitetului sindical, accentuînd că obiectivul de bază în perioada de referință,  a fost motivarea apartenenței la sindicat în scopul menținerii membrilor săi, precum și atragerea noilor membri.
Membrii de sindicat prezenți la adunare au ales componența noului comitet sindical, iar cu majoritatea voturilor în funcția de președinte a fost realeasă Ludmila Donică.IMG_7041IMG_7039